Những Bước Phát Triển Đáng Kể Trong Chương Trình EB-5

Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) đã mang lại những thay đổi tích cực cho Chương trình EB-5, hứa hẹn sẽ làm cho chương trình này trở nên hiệu quả, minh bạch và an toàn hơn cho các nhà đầu tư, đồng thời gây ra sự bùng nổ về số lượng hồ sơ EB-5 trong những tháng sau khi ban hành.

Mặc dù luật mới tác động đến toàn bộ chương trình, nhưng trong bài viết này, American Plus Group nêu bật một số phát triển quan trọng gần đây mà tất cả các nhà đầu tư tiềm năng nên biết khi lập kế hoạch đầu tư EB-5 nhằm đưa ra quyết định cuối cùng của mình thật sáng suốt.

Hạn ngạch Visa dành riêng

Được đề xuất như một giải pháp nhằm khắc phục thời gian xử lý quá lâu đối với các đơn đăng ký từ các quốc gia có nhu cầu cao như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Hạn ngạch 32% dành riêng mang đến cơ hội vàng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là từ các quốc gia có lượng tồn đọng lớn, hoàn thành quá trình nhập cư của họ trong thời gian ngắn nhất có thể bằng cách cho phép họ bỏ qua hàng dài chờ đợi trong danh mục không được bảo lưu và nhận được thị thực EB-5 ngay khi đơn kiến ​​nghị được chấp thuận.

Bản tin Thị thực tháng 4 năm 2024 liệt kê tất cả ba loại thị thực dành riêng, tức là hạn ngạch 20% cho khu vực nông thôn, hạn ngạch 10% cho các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và hạn ngạch 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng, là “C” hoặc “đang thụ lý hồ sơ”, có nghĩa là rằng hiện tại không có tồn đọng hoặc thời gian chờ đợi nào trong các danh mục dành riêng này. Điều này cho phép các nhà đầu tư, trong đó có Việt Nam, tránh được thời gian xử lý kéo dài thêm nhiều năm do tồn đọng hồ sơ EB-5 của các quốc gia này.

Yêu cầu vốn đầu tư

Vốn đầu tư EB-5
Vốn đầu tư EB-5

RIA đã tăng mức đầu tư vốn tối thiểu lên 1.050.000 USD cho các dự án EB-5 tiêu chuẩn, mặc dù vẫn giữ mức thấp hơn nhiều ở mức 800.000 USD cho các dự án ở các khu vực việc làm mục tiêu (TEA), tức là các khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao.Đầu tư vào TEA không chỉ có giá cả phải chăng hơn cho các nhà đầu tư mà còn mang lại lợi ích cho chính phủ Hoa Kỳ bằng cách khuyến khích đầu tư vào các khu vực cần kích thích kinh tế và tạo việc làm.

Lựa chọn đầu tư một phần

Các nhà đầu tư gặp khó khăn về thanh khoản có thể bắt đầu quá trình EB-5 ngay cả khi họ không có đủ số tiền cần thiết tại thời điểm nộp đơn. Thay vì chờ thu xếp toàn bộ số tiền đầu tư trước khi nộp đơn I-526E, họ có quyền lựa chọn thanh toán một phần tại thời điểm nộp đơn và cung cấp số tiền còn lại trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 6 đến 12 tháng.Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng cho phép đầu tư một phần và nhà đầu tư phải tìm những dự án không yêu cầu thanh toán toàn bộ bằng đơn EB-5. Hơn nữa, phải có kế hoạch thanh khoản và phải nộp tài liệu hỗ trợ về nguồn vốn cùng với đơn khởi kiện.

Chính sách duy trì và tái triển khai đầu tư

Trước RIA, những người nộp đơn xin EB-5 được yêu cầu giữ tiền của họ “được duy trì” và “có nguy cơ” trong dự án EB-5 cho đến khi kết thúc thời gian cư trú có điều kiện hai năm. Bởi vì thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư EB-5 có thể chưa kết thúc vào thời điểm dự án sẵn sàng hoàn trả vốn, điều này thường đòi hỏi các dự án EB-5 phải tái triển khai vốn của nhà đầu tư vào một dự án khác – do đó giữ cho quỹ “gặp rủi ro”. Luật mới đưa ra những thay đổi nhằm củng cố chính sách tái triển khai bằng cách chính thức cho phép NCE tái triển khai quỹ đầu tư EB-5 ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, trong một sửa đổi đáng kể về thời gian duy trì, các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện sau khi ban hành RIA hiện được dự kiến ​​sẽ chỉ được đầu tư trong tối thiểu 2 năm kể từ thời điểm chúng được cung cấp cho dự án EB-5. Mặc dù hầu hết các dự án EB-5 đáng tin cậy khó có thể hoàn trả vốn chỉ sau 2 năm, nhưng điều này giúp loại bỏ nhu cầu tái triển khai trong nhiều trường hợp – một lợi ích lớn cho các nhà đầu tư. Bản sửa đổi này không áp dụng cho các nhà đầu tư trước RIA, những người phải duy trì vốn của mình và duy trì số tiền đầu tư đó ở trạng thái “chịu rủi ro” – đôi khi thông qua việc tái triển khai – cho đến khi hoàn thành thời gian cư trú có điều kiện.

Tài liệu để chứng minh nguồn hợp pháp và dấu vết của quỹ

Tài liệu để chứng minh nguồn hợp pháp và dấu vết của quỹ
Tài liệu để chứng minh nguồn hợp pháp và dấu vết của quỹ

Để đơn xin EB-5 thành công, nhà đầu tư cần chứng minh bằng tài liệu rằng vốn đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư được lấy từ một nguồn hợp pháp và thông qua các phương tiện hợp pháp. Yêu cầu này áp dụng đối với số vốn đầu tư cũng như các quỹ được sử dụng để thanh toán chi phí hành chính và phí liên quan đến khoản đầu tư. Thu nhập từ việc làm, tiền thu được từ việc bán tài sản, quà tặng, cho vay, thừa kế và thanh lý danh mục đầu tư đều là những nguồn vốn được chấp nhận.

Đối với các đơn kiện được nộp vào hoặc sau ngày 14/5/2022, quà tặng và khoản vay được liệt kê rõ ràng là nguồn vốn hợp pháp, miễn là chúng được tặng hoặc cho nhà đầu tư vay một cách thiện chí và không trốn tránh bất kỳ hạn chế nào áp đặt đối với các nguồn vốn được phép. Các nhà đầu tư dựa vào quà tặng hoặc khoản vay làm nguồn vốn phải chứng minh tính hợp pháp của mình bằng cách gửi bằng chứng cần thiết cho nhà tài trợ hoặc, nếu không phải là ngân hàng, cho người cho vay.

Sau phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ Zhang kiện USCIS , phán quyết rằng các khoản vay không có bảo đảm phải được phân loại là nguồn vốn hợp pháp cho các khoản đầu tư EB-5, các nhà đầu tư EB-5 giờ đây có thể sử dụng cả khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm để tài trợ cho EB-5 của họ. 5 khoản đầu tư RIA củng cố phán quyết này bằng cách loại trừ khoản vay ngân hàng khỏi yêu cầu chứng minh tính hợp pháp của nó như một nguồn vốn hợp pháp.

Ngoài việc chứng minh nguồn vốn hợp pháp, nhà đầu tư cũng cần cung cấp bằng chứng để xác minh đường đi hợp pháp của quỹ, tức là chi tiết chuyển động của vốn đầu tư từ lúc bắt đầu đến thời điểm tiền đến tài khoản ký quỹ hoặc tài khoản ký quỹ. tài khoản kinh doanh của NCE. Chứng minh tính đủ điều kiện của nguồn và đường dẫn vốn là một trong những khía cạnh quan trọng và tốn thời gian nhất của đơn yêu cầu EB-5 và nó phải được thực hiện bằng chuyên môn của một luật sư nhập cư quen thuộc với các yêu cầu của chương trình EB-5.

Nộp hồ sơ đồng thời và điều chỉnh trạng thái

Nộp hồ sơ đồng thời và điều chỉnh trạng thái
Nộp hồ sơ đồng thời và điều chỉnh trạng thái

Theo RIA, các nhà đầu tư EB-5 đã cư trú tại Hoa Kỳ bằng thị thực không nhập cư hợp lệ có đủ điều kiện để nộp đơn I-485 để điều chỉnh trạng thái (AOS) đồng thời với đơn đăng ký EB-5 của họ thông qua Nộp hồ sơ đồng thời EB-5. Điều khoản này cho phép người nộp đơn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong khi đơn xin EB-5 của họ đang được xử lý.

Sau khi đơn I-485 cho AOS được nộp, người nộp đơn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động và tạm tha, sau đó họ có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ và đi du lịch nước ngoài mà không có nguy cơ từ bỏ đơn I-485 của mình. Cơ sở này là cơ hội tuyệt vời cho những người lao động H-1B đang quay cuồng vì hàng loạt đợt sa thải hàng loạt để đảm bảo tương lai của họ. Bằng cách đầu tư EB-5 và nộp đơn xin AOS, họ có thể tiếp tục sống và làm việc tại Hoa Kỳ mà không sợ bị trục xuất do mất việc làm.

Miễn trừ vi phạm cho người nộp đơn EB-5 AOS

Trước RIA, những người nộp đơn EB-5 không duy trì được tình trạng hợp pháp ở Hoa Kỳ, làm việc mà không được phép hoặc vi phạm các điều khoản trong thị thực của họ sẽ không thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng, ngay cả khi đủ điều kiện. RIA đã sửa đổi quy tắc này để cho phép các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái ngay cả khi họ đã mất trạng thái tới 180 ngày hoặc đã làm việc mà không được phép trong tối đa 180 ngày.

Ngoài khả năng nộp đơn đồng thời, bản sửa đổi này còn cho phép người lao động H-1B bị sa thải thêm thời gian để nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cùng với đơn xin cấp thị thực EB-5, cho phép họ có đủ thời gian để lên kế hoạch đầu tư.

Cập nhật phương pháp tiếp cận khả dụng thị thực cho Đơn I-526

Vào ngày 18/7/2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố bản cập nhật về phương pháp tiếp cận tình trạng sẵn có thị thực nhằm quản lý kho đơn I-526 để xét xử hiệu quả hơn. Nó tuyên bố rằng Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư USCIS (IPO) sẽ nhóm các đơn kiến ​​nghị của NCE với ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30/11/2019 và chỉ định nhiều đơn kiến ​​nghị liên quan đến cùng một NCE cho cùng một (các) thẩm phán.

Phương pháp này sẽ cho phép IPO tăng hiệu quả xử lý, giảm thời gian hoàn thành hồ sơ tồn đọng và đơn I-526, đồng thời hỗ trợ tính nhất quán và chính xác trong quá trình xét xử trong khi vẫn duy trì sự công bằng, do ngày nộp đơn của những kiến ​​nghị này gần kề.

Đáng chú ý, bản cập nhật không đề cập đến các đơn I-526E được nộp sau RIA và không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy USCIS có kế hoạch xử lý các đơn I-526E mới như thế nào. Ngoài ra, đơn I-526E cũng bị thiếu trên trang web USCIS về thời gian xử lý, khiến các nhà đầu tư mới phải đoán xem sẽ mất bao lâu để đơn yêu cầu của họ được xét xử.

Đơn I-956K mới dành cho nhà quảng bá EB-5

Vào ngày 4/1/2023, USCIS đã công bố mẫu đơn I-956K  – Đăng ký dành cho Nhà quảng cáo trực tiếp và bên thứ ba. Biểu mẫu này nhằm mục đích thực hiện các biện pháp giải trình trong chương trình EB-5 được quy định trong RIA, yêu cầu tất cả các nhà quảng bá trực tiếp và bên thứ ba phải đăng ký với USCIS. Mục đích của biểu mẫu này là để xác định độ tin cậy của các nhà quảng bá trực tiếp hoặc bên thứ ba (bao gồm cả đại lý di cư) của trung tâm khu vực, NCE, đơn vị tạo việc làm trực thuộc hoặc đơn vị phát hành chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư nhập cư. 

Nó cũng sẽ đảm bảo sự tuân thủ của các nhà quảng bá với các chính sách, luật và quy định của USCIS và Ủy ban An ninh và Giao dịch (SEC). Việc ban hành RIA đã mang lại những cải cách quan trọng trong chương trình EB-5, nhưng một số sửa đổi vẫn đang trong quá trình thực hiện. Một số hướng dẫn có thể được giải thích và các nhà đầu tư nên tìm kiếm hướng dẫn từ các nhà tư vấn EB-5 đáng tin cậy trước khi tiến hành đầu tư. Để biết thêm thông tin về Chương trình EB-5 cũng như các dự án EB-5 nổi bật, an toàn, đảm bảo hoàn vốn, hãy liên hệ ngay American Plus Group để được tư vấn chi tiết.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.