Rủi Ro Khi Đầu Tư Dự Án EB-5 Mà Nhà Đầu Tư Cần Biết

Không có khoản đầu tư EB-5 nào là không có rủi ro. Mặc dù các loại dự án khác nhau có rủi ro khác nhau, nhưng rủi ro đối với các nhà đầu tư EB-5 thường có thể được chia thành hai loại rủi ro riêng biệt: rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính.

Hai loại rủi ro này phản ánh hai mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư vào dự án EB-5. Đầu tiên, các nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào các dự án EB-5 chủ yếu nhằm mục đích nhập cư vào Mỹ, và do đó, loại rủi ro EB-5 đầu tiên có liên quan đến nhập cư. Thứ hai, vì các nhà đầu tư EB-5 đang đầu tư số tiền lớn nên họ muốn giữ tiền của mình an toàn và do đó, loại rủi ro EB-5 thứ hai có liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư EB-5 phải xem xét cẩn thận mức độ rủi ro về nhập cư và tài chính mà bất kỳ dự án EB-5 nào có thể khiến họ gặp phải. Các nhà đầu tư nên tránh bất kỳ dự án nào có rủi ro nhập cư cao hoặc rủi ro tài chính cao.

Rủi ro nhập cư

Tuan-thu-yeu-cau-cua-chuong-trinh-dinh-cu-My-EB-5
Tuân thủ yêu cầu của chương trình định cư Mỹ EB-5

Rủi ro nhập cư ảnh hưởng nghiệm trọng đến việc nhà đầu tư đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là có được thẻ xanh vĩnh viễn và trở thành thường trú nhân hợp pháp của Mỹ. Giảm rủi ro nhập cư là giải quyết các lý do chính, khiến đơn xin nhập cư EB-5 bị từ chối.

Các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với rủi ro cá nhân dựa trên tính chính xác của đơn xin nhập cư và lịch sử cá nhân. Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Mỹ(USCIS) sẽ từ chối các đơn yêu cầu gian lận, xuyên tạc, các nguồn quỹ đầu tư EB-5 bất hợp pháp và các thiếu sót tương tự cụ thể đối với nhà đầu tư. Các nhà đầu tư EB-5 nên lựa chọn cố vấn nhập cư một cách cẩn thận để hạn chế loại rủi ro cá nhân này.

Đối với các nhà đầu tư nộp đơn có lý lịch trong sạch và nguồn vốn hợp pháp, nguyên nhân chính dẫn đến việc từ chối đơn xin nhập cư EB-5 là do thiếu sự tuân thủ của trung tâm khu vùng hoặc các vấn đề với dự án—đặc biệt là không đủ tạo việc làm.

Tuân thủ yêu cầu của chương trình định cư Mỹ EB-5

USCIS yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chương trình EB-5. Các quy định về EB-5 luôn có phần phức tạp và việc thiết lập một dự án để nhận đầu tư EB-5 đòi hỏi phải có kiến ​​thức chuyên môn. Với việc Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 được thông qua gần đây, cần tìm một trung tâm khu vùng có kinh nghiệm và uy tín để đảm bảo tuân thủ các quy định của chương trình định cư EB-5

Để hạn chế rủi ro nhập cư nhiều nhất có thể, các nhà đầu tư EB-5 nên tìm kiếm các dự án được quản lý bởi các trung tâm khu vực độc lập, bên thứ ba không liên kết với nhà phát triển dự án. Người điều hành trung tâm khu vùng phải có kinh nghiệm và có lịch sử tuân thủ tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5. Trách nhiệm giải trình là yếu tố quan trọng cần được chú trọng và các nhà đầu tư nên lựa chọn các trung tâm khu vùng có cung cấp báo cáo về dự án thường xuyên và minh bạch về tài chính.

Khả năng tạo việc làm từ dự án EB-5

Khả năng tạo việc làm từ dự án EB-5
Khả năng tạo việc làm từ dự án EB-5

Rủi ro đầu tư EB-5 gắn liền với việc tạo việc làm. Mục đích của chương trình EB-5 là tạo ra sự phát triển kinh tế ở Mỹ đặc biệt là ở các vùng nông thôn và ở những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình. Chương trình EB-5 đo lường sự phát triển kinh tế bằng đô la—có số tiền đầu tư bắt buộc tối thiểu—và thông qua tạo việc làm.

Để đủ điều kiện trở thành thường trú nhân, nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 800.000 USD vào một dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hoặc 1.050.000 USD vào một dự án ngoài TEA. Về cơ bản, một địa điểm đủ điều kiện là TEA nếu nó ở nông thôn hoặc đang có tỷ lệ thất nghiệp cao. Ngoài số tiền đầu tư tối thiểu, chương trình EB-5 yêu cầu khoản đầu tư của mỗi nhà đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian, lâu dài cho người lao động Mỹ.

Đối với các dự án do trung tâm khu vùng quản lý, những công việc này có thể được tính toán bằng cách sử dụng các mô hình kinh tế và có thể bao gồm các công việc do dự án trực tiếp tạo ra và các công việc được tạo ra do hoạt động kinh tế gia tăng trong khu vực. Các nhà đầu tư EB-5 nên chọn các dự án càng có nhiều việc làm bổ sung dự kiến ​​được tạo ra thì càng tốt.

Theo quy định của chương trình EB-5, nhà đầu tư được phép đầu tư vào các dự án đã tạo việc làm. Khi đó, những dự án an toàn nhất là những dự án đã tạo ra đủ việc làm để đáp ứng tất cả các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng.

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính liên quan đến bất kỳ điều gì có thể đe dọa đến việc hoàn trả toàn bộ số vốn mà nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vào dự án EB-5.

Giảm rủi ro tài chính là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ khoản đầu tư nào: Liệu nhà phát triển có hoàn thành dự án, đạt được thành công về mặt tài chính và hoàn trả tất cả số tiền đầu tư không? Một số dự án EB-5 chỉ dựa vào nguồn vốn EB-5, khó có thể thành công trừ khi đầu tư một lượng vốn EB-5 tối thiểu. Các dự án này chưa xác định được nguồn vốn để trang trải mọi chi phí của dự án và có thể không bao giờ có được nguồn tài chính cần thiết để tiếp tục triển khai.

Những dự án như vậy khiến các nhà đầu tư EB-5 gặp rủi ro tài chính và nhập cư đáng kể vì việc không hoàn thành dự án theo kế hoạch có thể dẫn đến không tạo đủ việc làm và có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ vốn của nhà đầu tư EB-5. Các dự án EB-5 có ít rủi ro tài chính nhất là những dự án đã xác định đủ nguồn vốn để hoàn thành việc phát triển và/hoặc vận hành dự án và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc huy động vốn EB-5 để thành công. Trong những dự án như vậy, vốn EB-5 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn của dự án.

Chọn các dự án có rủi ro thấp

Các nhà đầu tư EB-5 nên đánh giá cẩn thận các dự án và chỉ chọn những dự án tuân thủ trung tâm khu vùng xuất sắc, đã tạo đủ việc làm cho số lượng nhà đầu tư EB-5 tối đa và không phụ thuộc vào vốn EB-5 để thành công. APG hân hạnh được cung cấp một số dự án như vậy. Để biết thêm thông tin về các dự án EB-5 tốt nhất, rủi ro thấp nhất của APG, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.