USCIS Gia Hạn Hiệu Lực Thẻ Xanh Cho Người Nộp Đơn I-829

Các nhà đầu tư EB-5 hiện có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong vòng 48 tháng sau khi nộp đơn I-829.

Yêu cầu đơn I-829
Chính sách mới của USCIS dành cho người nộp đơn I-829

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2023 vừa qua, USCIS đã thông báo sẽ gia hạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện của các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-829. Biện pháp này có hiệu lực đối với các nhà đầu tư EB-5 vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Những đương đơn nộp đơn I-751 để xin Thẻ xanh vĩnh viễn thông qua diện kết hôn cũng sẽ được gia hạn tình trạng cư trú kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2023. Thông báo biên nhận cho cả đơn I-829 và đơn I-751 đã được cập nhật để phản ánh sự thay đổi này.

Chính sách mới của USCIS dành cho người nộp đơn I-829 được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến thị trường EB-5. Giờ đây các nhà đầu tư EB-5 có thể yên tâm rằng, họ sẽ có thể giữ lại Thẻ Xanh trong khi đơn I-829 của họ được xử lý và không phải tạm dừng việc theo đuổi nghề nghiệp hoặc học tập tại Hoa Kỳ. Họ sẽ có thể ở lại Hoa Kỳ cùng với các thành viên phụ thuộc đi
cùng.

Thời gian xử lý đơn ngày càng tăng

Trong thông cáo báo chí công bố chính sách mới này, USCIS đã chia sẻ về khả năng xử lý hạn chế đối với các đơn xin nhập cư: “Chúng tôi đang thực hiện thay đổi này để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với đơn I-751 và đơn I-829, vốn đã tăng lên trong năm qua.” Trong năm tài chính 2022, USCIS chỉ nhận được 1.270 đơn I-829, giảm đáng kể so với 3.301 hồ sơ trong năm tài chính 2021. Điều này cho thấy số lượng đơn I-829 giảm 62% và là lượng đơn thấp nhất kể từ năm tài chính 2013. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm trong hồ sơ I-829, USCIS chỉ xử lý 1.621 đơn trong năm 2022. Vào cuối năm 2022, có 11.150 đơn I-829 tồn đọng đang chờ xử lý. USCIS gần đây cho rằng thời gian xử lý chậm là vì thiếu hụt kinh phí do đại dịch COVID-19 gây ra. Đồng thời chỉ ra rằng, phí nộp đơn yêu cầu – nguồn thu chính của cơ quan – đã giảm đáng kể kể từ năm 2020 và vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch. Việc điều chỉnh phí nộp đơn của USCIS có thể cấp cho cơ quan các nguồn lực cần thiết để tăng khả năng xử lý của mình.

Một sự điều chỉnh có lợi cho các nhà đầu tư EB-5

Xử lý đơn I-829
Chính sách mới của USCIS dành cho người nộp đơn I-829
Đơn I-829 loại bỏ các điều kiện trên Thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 và cấp tình trạng thường trú nhân. Giờ đây, các nhà đầu tư có thể tự tin hơn trong bước quan trọng cuối cùng này của quy trình nhập cư EB-5. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã nộp đơn I-829 trước khi những thay đổi này được thông qua đã không nhận được gia hạn 48 tháng trên thông báo của họ. USCIS sẽ cấp thông báo biên nhận mới cho những người đã nộp đơn I-829 và đang chờ xử lý. Sau khi Thẻ xanh của họ hết hạn, những nhà đầu tư EB-5 này có thể xuất trình thông báo biên nhận của họ làm bằng chứng về tình trạng thường trú nhân có điều kiện của mình.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.