Danh sách các chương trình định cư

Cùng so sánh các yêu cầu và điều kiện của chương trình định cư trên thế giới, để tìm ra chương trình phù hợp cho kế hoạch tương lai cho cả gia đình. 

Chương trình định cư Mỹ:

 • Đầu tư EB-5
 • Thị thực L-1
 • Thị thực E-2

Chương trình định cư Canada

 • Thị thực Khởi Nghiệp (SUV)
 • Định cư PEI PNP(Đảo Hoàng Tử)
 • Định cư BC PNP (British Columbia)

Chương trình định cư Châu Âu

 •  Thường trú nhân đảo Síp (Cyprus)
 • Golden visa Hy Lạp
 • Golden visa Bồ Đào Nha
 • Thường trú nhân Malta
 • Quyền cư trú Ý

Chương trình đầu tư nhập tịch

 • Grenada
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Malta
MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG QUAN
MÔ HÌNH ĐẦU TƯ
ĐẦU TƯ TỐI THIỂU
CHỨNG MINH NGUỒN TIỀN ĐẦU TƯ
THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ TỐI THIỂU
THỜI GIAN TỐI THIỂU DUY TRÌ KHOẢN ĐẦU TƯ
THỜI GIAN CƯ TRÚ TỐI THIỂU
THÀNH VIÊN KÈM HỒ SƠ
CÓ MẶT TẠI QUỐC GIA ĐỂ HOÀN THÀNH HỒ SƠ
QUYỀN LỢI
CÁC QUỐC GIA TỰ DO ĐI LẠI
QUYỀN LỢI NỔI BẬT
QUYỀN LÀM VIỆC
GIÁO DỤC
Y TẾ
QUYỀN LỢI VỀ THUẾ
QUYỀN LÊN QUỐC TỊCH
THÀNH VIÊN TỔ CHỨC/HIỆP ƯỚC
YÊU CẦU ĐƯƠNG ĐƠN
ĐỘ TUỔI
TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM QUẢN LÝ
CHỨNG MINH TÀI SẢN
YÊU CẦU DOANH NGHIỆP Ở VN
YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
SỨC KHỎE
VISA ĐƯỢC CẤP
THỜI HẠN VISA ĐƯỢC CẤP ĐẦU TIÊN
THỜI ĐIỂM GIA HẠN VISA
ĐIỀU KIỆN GIA HẠN
THỜI GIAN XIN LÊN QUỐC TỊCH
QUỐC TỊCH
ĐIỀU KIỆN XIN LÊN QUỐC TỊCH
CHO PHÉP ĐA QUỐC TỊCH