6 tiêu chí sử dụng chọn lựa dự án eb-5

Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 mang lại nhiều quyền lợi cho nhà đầu tư và cả gia đình. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải thận trọng trong việc chọn lựa dự án EB-5 đầu tư và người đồng hành trong suốt quá trình đầu tư đến khi nhận được thẻ xanh và hoàn lại vốn đầu tư EB-5 ban đầu. Đây cũng chính là 2 mục tiêu lớn nhất của nhà đầu tư EB-5, đó là thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình, và nhận lại vốn đầu tư EB-5.

bản đồ dự án eb5

nổi bật

dự án eb-5 đang huy động

Product
Product

dự án eb-5
KHU Nghỉ Dưỡng Hilton Hawaii Resort

Product
Product

dự án eb-5
KHU ĐÔ CĂN HỘ GABLE HOUSE

Product
Product

dự án eb-5
KHU ĐÔ THỊ LAKEFRONT ESTATES & VILLAS

Product
Product

dự án eb-5
KHU ĐÔ THỊ COTA VERA 2

Product

dự án EB-5
SUNSHINE APARTMENT

Product
Product

dự án EB-5
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG HILLWOOD DTW

Product
Product

dự án EB-5
KHU DÂN CƯ Hillwood treeline

Product
Product

dự án eb-5
KHU CĂN HỘ FOUR SEASONS

kinh nghiệm

american plus

9 +

Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư và di trú từ năm 2014.

30 +

Cùng đối tác quốc tế giới thiệu hơn 30 dự án đầu tư.

100 %

Tất cả những hồ sơ do APG hỗ trợ chưa có trường hợp bị từ chối.

dự án

hoàn thành huy động vốn EB-5

Vùng TEA $800.000 $12,8 triệu 16 suất
Vùng TEA $800.000 $171 triệu 268 suất
Vùng TEA $800.000 $79,2 triệu 99 suất
Vùng TEA $800.000 $88,8 triệu 111 suất
Vùng TEA $800.000 $49,6 triệu 62 suất
Vùng TEA $800.000 $36 triệu 45 suất
Vùng TEA $800.000 $68 triệu 85 suất
Vùng TEA $800.000 $12 triệu 24 suất
Vùng TEA $800.000 $80 triệu 100 suất
Vùng TEA $800.000 $80 triệu 100 suất
Vùng TEA $800.000 $35,1 triệu 35 suất
Vùng TEA $800.000 $15 triệu 20 suất
Vùng TEA $500.000 $300 triệu 600 suất
Vùng TEA $500.000 $162 triệu 324 suất
Vùng TEA $500.000 $8 triệu 16 suất
Vùng TEA $500.000 $125 triệu 250 suất
Vùng TEA $500.000 $182.5 triệu 365 suất
Vùng TEA $900.000 $19,5 triệu 39 suất
Vùng TEA $500.000 $73,5 triệu 147 suất
Vùng TEA $500.000 $8 triệu 16 suất
Vùng TEA $500.000 $8 triệu 16 suất
Vùng TEA $500.000 $192,5 triệu 385 suất