Quyền lợi cho người định cư Mỹ bao gồm:

  • Quyền lưu trú vĩnh viễn: Khi bạn được chấp nhận và tham gia vào chương trình định cư Mỹ, bạn có quyền sống và làm việc tại Mỹ vĩnh viễn, miễn là bạn duy trì tình trạng định cư của mình.
  • Quyền làm việc: Người tham gia chương trình định cư Mỹ thường có quyền làm việc tại Mỹ và thậm chí cả quyền kinh doanh riêng của họ, tùy thuộc vào loại chương trình.
  • Quyền sử dụng các dịch vụ và tiện ích công cộng: Người định cư Mỹ có quyền sử dụng các dịch vụ và tiện ích công cộng, bao gồm giáo dục, y tế và an ninh xã hội.
  • Quyền bảo lãnh người thân: Một số chương trình định cư Mỹ cho phép người định cư bảo lãnh người thân của họ để đến Mỹ và định cư cùng họ.
  • Quyền xin quốc tịch Mỹ (nếu đủ điều kiện): Sau một thời gian lưu trú tại Mỹ với thẻ xanh hoặc trong một số trường hợp khác, người định cư có thể đủ điều kiện xin quốc tịch Mỹ.
  • Quyền bảo vệ pháp lý: Người định cư Mỹ có quyền được bảo vệ bởi luật pháp Mỹ và có quyền tham gia vào hệ thống pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của họ.

Tuy nhiên, đối với từng chương trình định cư cụ thể, có các yêu cầu và điều kiện riêng, và việc đảm bảo tính hợp pháp của quá trình định cư rất quan trọng.

Do đó, người tham gia nên tìm hiểu kỹ về chương trình định cư đang quan tâm và tham khảo với một luật sư hoặc chuyên gia định cư để đảm bảo tuân thủ luật pháp và thực hiện quá trình định cư một cách hợp pháp.

nổi bật

định cư mỹ

tại sao

american plus

9 +

Kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư và di trú từ năm 2014.

30 +

Cùng đối tác quốc tế giới thiệu hơn 30 dự án đầu tư.

100 %

Tất cả những hồ sơ do APG hỗ trợ chưa có trường hợp bị từ chối.