Nên Đầu Tư EB-5 Trực Tiếp Hay Gián Tiếp

Đầu tư EB-5 là gì?

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 là một trong những con đường nhanh nhất để trở thành thường trú nhân tại Mỹ. Chương trình cho phép các nhà đầu tư có thể đóng góp tài chính đáng kể cho nền kinh tế Mỹ nhận được Thẻ xanh cho bản thân và các thành viên gia đình trực tiếp của họ (vợ chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi). Thẻ xanh thường trú cho phép các nhà đầu tư và gia đình của họ làm việc và sinh sống ở bất cứ đâu tại Mỹ và đi lại tự do khắp đất nước. Họ cũng loại bỏ sự cần thiết phải có thị thực H-1B, nhà tài trợ việc làm hoặc nhà tài trợ thị thực.

Quy trình xin thị thực EB-5

Khi họ đã đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới (bất kỳ doanh nghiệp vì lợi nhuận nào được thành lập hoặc tái cơ cấu sau ngày 29 tháng 11 năm 1990), những người tham gia chương trình thị thực EB-5 sẽ nộp Mẫu I-526E hoặc Mẫu I-526 . Sau khi được USCIS chấp thuận, các nhà đầu tư EB-5 chưa ở Mỹ sẽ nộp mẫu DS-260 để xin thị thực. Các nhà đầu tư đã ở Mỹ nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc Điều chỉnh tình trạng. Kể từ tháng 3 năm 2022, các nhà đầu tư đã ở Mỹ không phải chờ phê duyệt đơn I-526E để nộp Mẫu I-485; cả hai hình thức có thể được nộp đồng thời.

Yêu cầu đối với khoản đầu tư EB-5

  • Đầu tư EB-5 phải tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới, đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại hiện có hoặc vực dậy một doanh nghiệp đang gặp khó khăn . Trong trường hợp cuối cùng, những thay đổi đáng kể phải được thực hiện đối với doanh nghiệp.
  • Khoản đầu tư EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 việc làm cho nhân viên được phép làm việc tại Mỹ. Những công việc này phải toàn thời gian (ít nhất 35 giờ mỗi tuần) và kéo dài tối thiểu hai năm. Mặc dù mỗi vị trí phải tồn tại ít nhất hai năm, nhưng các vị trí không bắt buộc phải được đảm nhận bởi cùng một nhân viên trong suốt thời gian làm việc. Thành viên gia đình của các nhà đầu tư đang làm việc cho doanh nghiệp không được tính vào yêu cầu tạo việc làm.
  • Các nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng số tiền của họ có được một cách hợp pháp , ví dụ như kiếm được hoặc được tặng, bằng cách cung cấp các tài liệu như báo cáo ngân hàng và chứng từ thuế.

Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) được chỉ định bởi USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ) và được xác định là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (ít nhất 150% mức trung bình toàn quốc). Khi nhà đầu tư đã bơm vốn vào một doanh nghiệp thương mại trong khu vực được chỉ định là khu vực việc làm mục tiêu, việc chỉ định khu vực việc làm mục tiêu đó có hiệu lực trong suốt thời gian đầu tư EB-5.

Chương trình đầu tư EB-5 cung cấp 2 hình thức đầu tư : đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp. Hai lựa chọn đầu tư này tương tự nhau đều cung cấp nguồn vốn hợp pháp để đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu EB-5 và tạo 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ kéo dài ít nhất hai năm. Chỉ có một số điểm khác biệt chính, chủ yếu liên quan đến cách tính toán việc tạo việc làm. Bài viết này sẽ giải thích sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đồng thời sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chọn loại hình đầu tư nào là tốt nhất.

Tìm hiểu về đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp

Tìm hiểu về đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp
Tìm hiểu về đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp

Đầu tư EB-5 trực tiếp là một hoặc nhiều nhà đầu tư cùng sở hữu doanh nghiệp mới và có kế hoạch kinh doanh cụ thể, với số vốn đáp ứng yêu cầu của Sở Di Trú theo vùng TEA và không thuộc vùng TEA và cũng phải tạo ra ít nhất 10 việc làm trực tiếp cho một suất đầu tư và theo luật hiện hành, nếu có từ 2 nhà đầu tư EB-5 trở lên phải chọn lựa hình thức đầu tư EB-5 gián tiếp.

Đầu tư EB-5 gián tiếp là nhà đầu tư góp vốn thông qua các Trung tâm vùng (Regional Centers). Vì vốn EB-5 trong một dự án trung tâm vùng có xu hướng chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn dự án, nên cách gộp vốn này thường tạo ra một cơ hội việc làm lớn, cung cấp hơn 10 công việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư.

Trung tâm vùng chỉ định (Regional Center – RC) không phải là một vùng hay khu vực mà là một công ty hay một tập đoàn lớn được Sở Di Trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5 trong vùng đó.

Nên lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp?

Nên lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp
Nên lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp

Đầu tư EB-5 gián tiếp là hình thức được phần lớn các nhà đầu tư EB-5 nước ngoài ưa chuộng so với đầu tư trực tiếp (tức là các dự án không được trung tâm vùng quản lý), do tính toán công việc linh hoạt hơn.

Đầu tư trực tiếp chỉ có thể tính việc làm trực tiếp, trong khi đầu tư vào trung tâm khu vực có thể bao gồm việc làm trực tiếp, gián tiếp và tạo ra.

Các công việc trực tiếp, chẳng hạn như các công việc vận hành đang diễn ra, là những công việc do dự án tạo ra. Điều quan trọng cần lưu ý là những điều sau đây không được tính vào tổng số việc làm trực tiếp được tạo ra: các vị trí được đảm nhiệm bởi những người làm việc trên địa điểm nhưng không được doanh nghiệp thương mại mới tuyển dụng; các vị trí do nhà đầu tư hoặc gia đình trực hệ của họ nắm giữ; các vị trí bán thời gian kết hợp để tạo ra các vị trí tương đương với toàn thời gian. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp ở TEA phải tuyển dụng công nhân làm việc trong TEA được chỉ định.

Việc làm gián tiếp được tạo ra từ việc chi tiêu của các dự án trung tâm khu vực trong khu vực cho hàng hóa và dịch vụ do các công ty địa phương cung cấp, chẳng hạn như thiết bị. Việc làm được tạo ra đến từ các nhân viên của dự án chi tiêu tiền lương của họ. Việc làm gián tiếp và phát sinh được tính toán thông qua nghiên cứu tác động kinh tế.

Việc làm gián tiếp là việc làm được tạo ra cho những người lao động không trực tiếp làm việc cho doanh nghiệp thương mại mới nhưng có liên quan đến việc tạo ra doanh nghiệp thương mại mới. Ví dụ: công nhân xây dựng do bên thứ ba tuyển dụng làm việc trong doanh nghiệp thương mại EB-5 có thể được tính là công việc gián tiếp.

Trong khi các dự án được quản lý bởi trung tâm vùng có thể tính cả ba loại công việc, công việc gián tiếp và công việc phát sinh không thể chiếm hơn 90% yêu cầu việc làm EB-5.

Các nhà đầu tư EB-5 gián tiếp sẽ nhận được sự hỗ trợ từ trung tâm vùng trong việc chứng minh rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng. Làm ít thủ tục giấy tờ hơn để chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đủ điều kiện cho chương trình thị thực EB-5.

Đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua trung tâm vùng, nhà đầu tư có cơ hội tham gia đầu tư vào các dự án lớn với số vốn đầu tư theo yêu cầu của chương trình EB-5 là $800.000 hoặc $1.050.000 tùy thuộc khu vực đầu tư. 

Đầu tư EB-5 gián tiếp, giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhà đầu tư và đơn xin thị thực EB-5 của nhà đầu tư có cơ hội phê duyệt cao hơn.

Đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng là con đường an toàn nhất
Đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng là con đường an toàn nhất

Nếu mục tiêu chính của nhà đầu tư là trở thành thường trú nhân tại Mỹ thì đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới do trung tâm vùng quản lý có lẽ là lựa chọn tốt nhất vì những khoản đầu tư này có xu hướng an toàn hơn.

Với hình thức đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư và gia đình có thể sinh sống ở bất kỳ tiểu bang nào tại nước Mỹ. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư có thành viên gia đình muốn tìm kiếm cơ hội giáo dục hoặc việc làm tại Mỹ vì họ có thể không muốn bị ràng buộc vào một vị trí địa lý cụ thể.

Nếu mục tiêu chính của nhà đầu tư là thu được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư của họ thì đầu tư trực tiếp có thể là lựa chọn tốt nhất vì nó có nhiều khả năng đạt được kết quả này hơn. Đầu tư trực tiếp cũng là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư muốn kiểm soát hoàn toàn các kế hoạch và quyết định kinh doanh.

Tuy nhiên, với đầu tư trực tiếp, các nhà đầu tư thường phải tự mình chứng minh rằng số lượng việc làm trực tiếp cần thiết đã được tạo ra. Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp cũng cần đảm bảo có đủ nguồn vốn cung cấp cho doanh nghiệp thương mại mà không cần hợp tác với các nhà đầu tư khác.

Nhìn chung, Hình thức đầu tư này là con đường an toàn nhất cho các nhà đầu tư EB-5. Đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng sẽ làm tăng cơ hội nhập cư của các nhà đầu tư và nhận đảm bảo hoàn vốn một cách kịp thời.

Kết luận

Loại hình đầu tư nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Khi một cá nhân đã thực hiện đầu tư EB-5, họ không thể chuyển từ loại hình đầu tư này sang loại hình đầu tư khác, vì vậy các nhà đầu tư phải cân nhắc quyết định của mình một cách cẩn thận trước khi rót vốn vào một dự án.

Cuối cùng, trước khi bắt đầu lựa chọn phương án đầu tư nào, APG muốn bạn lưu ý rằng nên tham khảo ý kiến của đơn vị tư vấn di trú uy tín để biết chi tiết cụ thể lộ trình chương trình EB-5 tốt nhất cho bạn & gia đình của mình. Hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của APG ngay hôm nay!

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.