Nhà Đầu Tư EB-5 Nên Tìm Hiểu Điều Gì Về Các Trung Tâm Vùng

Có hơn 640 trung tâm khu vực (RC) được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt, nhưng không phải tất cả đều giống nhau. Việc nghiên cứu một RC cụ thể được USCIS phê duyệt trước khi chọn nó làm phương tiện đầu tư là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể gặp “trung tâm khu vực nội bộ” và “trung tâm khu vực cho bên thứ ba thuê” trong tìm kiếm này và nên xác định xem dự án EB-5 có sử dụng một trong hai loại này hay không.

Dự án phải tiết lộ mối liên kết của họ với RC. Ngoài ra, bằng chứng về mối quan hệ của họ sẽ được thể hiện rõ ràng trong các tài liệu dự án. Hầu hết điểm liên hệ đầu tiên của các nhà đầu tư trong lĩnh vực EB-5 là đại diện bán hàng của trung tâm khu vực. Những đại diện bán hàng này có thể và nên giải thích mối quan hệ giữa RC và NCE – Doanh nghiệp thương mại mới.

Nhà đầu tư nên biết mối quan hệ giữa dự án và EB-5 RC

Nhà phát triển/chủ dự án sở hữu trung tâm khu vực trong khu vực địa lý nơi họ dự định xây dựng dự án có thể sử dụng trung tâm của riêng họ thay vì trung tâm khu vực của bên thứ ba. Bằng cách này, nhà phát triển/chủ dự án sẽ không phải trả phí cho RC bên thứ ba, họ có thể kiểm soát nhiều hơn đối với việc cung cấp EB-5 mà không cần sự chấp thuận của chủ sở hữu RC bên thứ ba và các hoạt động khác.

Một lý do khiến nhà phát triển/chủ dự án sử dụng trung tâm khu vực của bên thứ ba là vì họ thường không có trung tâm khu vực của riêng mình trong khu vực địa lý nơi đặt dự án và mất quá nhiều thời gian để có được một trung tâm khu vực mới được phê duyệt bởi USCIS. Nếu nhà phát triển/chủ dự án phải chờ USCIS phê duyệt, điều đó có thể trì hoãn khả năng tiến hành cung cấp EB-5 trong nhiều tháng.

Nhà đầu tư nên biết mối quan hệ giữa dự án và EB-5 RC
Nhà đầu tư nên biết mối quan hệ giữa dự án và EB-5 RC

Từ quan điểm của nhà phát hành, việc có một trung tâm khu vực bên thứ ba, đặc biệt nếu RC cũng quản lý NCE, có thể mang lại mức độ thẩm định và trách nhiệm giải trình cao hơn đối với hiệu suất của dự án EB-5. Tuy nhiên, điều này không đúng với mọi trung tâm khu vực – chất lượng của các trung tâm khu vực rất khác nhau và không có tiêu chuẩn bắt buộc về chuyên môn hoặc kinh nghiệm tài chính đối với bất kỳ ai thành lập trung tâm khu vực.

Nhà đầu tư phải nghiên cứu hồ sơ theo dõi của trung tâm khu vực, bao gồm số lượng dịch vụ mà trung tâm khu vực đã tài trợ, trong khoảng thời gian nào và bao nhiêu dự án được tài trợ đã hoàn vốn thành công cho các nhà đầu tư EB-5 trước đó.

Cách đánh giá chất lượng của trung tâm khu vực EB-5

Trong khi đó, không có ưu điểm hay nhược điểm nào trong cả hai cách thiết lập và điều quan trọng nhất là “ai tham gia, thỏa thuận được cấu trúc như thế nào, chuyên môn của người đứng đầu về EB-5, tài chính và hoạt động kinh doanh cụ thể đang được thực hiện cũng như mức độ chuyên nghiệp tổng thể trong mỗi tổ chức. Luật sư giải thích rằng, nhà đầu tư phải đảm bảo rằng họ muốn hợp tác kinh doanh với từng đơn vị liên quan – RC, NCE và Doanh nghiệp tạo việc làm (JCE).

Trong số những câu hỏi họ nên hỏi là liệu họ có phải là những tổ chức được điều hành chuyên nghiệp với lịch sử hoạt động ổn định và đã được chứng minh hay không. Có đủ minh bạch về xung đột lợi ích, khả năng tài chính và hoạt động kinh doanh không? Đây là một số câu hỏi mà nhà đầu tư phải tìm hiểu để đánh giá cơ hội đầu tư EB-5.

Cách đánh giá chất lượng của trung tâm khu vực EB-5
Cách đánh giá chất lượng của trung tâm khu vực EB-5

Để biết liệu dự án EB-5 sử dụng RC nội bộ hay trung tâm cho thuê của bên thứ ba, cần đánh giá Biên bản ghi nhớ (PPM). Tài liệu này được xây dựng bởi các bên đang tìm kiếm nguồn tài trợ, như Trung tâm khu vực EB-5 hoặc các nhà phát triển được tài trợ. Nội dung PPM nên cho biết ai sở hữu trung tâm khu vực tài trợ và liệu trung tâm khu vực đó có liên kết với JCE và/hoặc NCE hay không.

Các nhà đầu tư nên đánh giá PPM xem có bất kỳ đề cập nào đến xung đột lợi ích hay không, ngay cả khi các bên liên quan không có liên quan, có thể bao gồm từ cơ cấu bồi thường đến các ưu đãi dành cho các bên cụ thể.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.