Tìm Kiếm Một Dự Án Đầu Tư EB-5 An Toàn Như Thế Nào ?

Làm thế nào để thành công định cư Mỹ thông qua chương trình đầu tư EB-5?

Nhiều công dân nước ngoài xem chương trình đầu tư EB-5 là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để chuyển đến Hoa Kỳ cùng gia đình. Thật vậy, cách tiếp cận đầu tư theo thị thực được thực hiện bởi chương trình EB-5 đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế của đất nước, tạo công ăn việc làm và giúp hàng nghìn gia đình nước ngoài chuyển đến Hoa Kỳ.Tuy nhiên, ngành EB-5 có thể khó định hướng. Các quy định về chương trình EB-5 do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đưa ra rất nhiều và phức tạp. Do đó, điều cần thiết đối với các nhà đầu tư EB-5 là làm việc với cố vấn di trú trong mọi bước của quy trình. Nếu khoản đầu tư EB-5 không tuân thủ tất cả các quy định của USCIS, nhà đầu tư sẽ trở nên không đủ điều kiện để có tình trạng thường trú nhân .

Các nhà đầu tư cũng phải lưu ý rằng số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu là đáng kể:

  • Các dự án khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la
  • Ngưỡng đầu tư cho các dự án không thuộc TEA là 1.000.000 đô la
Hơn nữa, một trong những yêu cầu quan trọng đối với vốn đầu tư EB-5 là nó phải duy trì rủi ro. Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải có khả năng bị lỗ hoặc lãi, và không có cam kết đảm bảo rằng tiền tài trợ của họ sẽ được hoàn trả. Công dân nước ngoài muốn đầu tư EB-5 phải xem xét các yếu tố sau khi đánh giá các dự án tiềm năng.

Nhà đầu tư cần đánh giá các dự án EB_5 kỹ lưỡng

Thật không may, các chủ doanh nghiệp EB-5 đôi khi sử dụng sai vốn EB-5. Trước khi đăng ký một dự án, các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nên nghiên cứu về kinh nghiệm và tư cách pháp lý của chủ sở hữu và người quản lý của dự án. Đặc biệt là những người chịu trách nhiệm giám sát các quỹ đầu tư EB-5.Thực hiện một chuyến thăm trực tiếp hoặc thăm trang web ảo được khuyến khích và các dự án EB-5 minh bạch sẽ sẵn lòng cho phép các nhà đầu tư tham quan địa điểm dự án. Công dân nước ngoài cũng nên thu thập thông tin của bên thứ ba về dự án EB-5 và các bên liên quan.

Giảm rủi ro nhập cư

Nhiều nhà đầu tư EB-5 quan tâm đến việc có được quy chế thường trú nhân Hoa Kỳ hơn là thu được lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư của họ. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá rủi ro nhập cư của dự án EB-5 — tức là cơ hội hoàn thành thành công và tuân thủ tất cả các yêu cầu của USCIS, chẳng hạn như tạo ra 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư.Một trong những yếu tố có liên quan nhất xác định rủi ro nhập cư của dự án là liệu nó có được hoàn thành hay không nếu số tiền tài trợ EB-5 dự kiến ​​không được huy động. Các dự án EB-5 đáng tin cậy nhất sẽ có sẵn nguồn tài trợ thay thế trong trường hợp thiếu hụt vốn EB5. Bằng cách này, dự án sẽ có nhiều khả năng được hoàn thành thành công.Nó cũng không thể thiếu để đánh giá tiềm năng tạo việc làm của một dự án EB-5. Các dự án có kế hoạch tạo ra hơn 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư và do đó cung cấp nhiều cơ hội việc làm là những lựa chọn an toàn nhất. Trên thực tế, công dân nước ngoài thậm chí có thể đầu tư vào các dự án đã tạo ra số lượng việc làm cần thiết. Ví dụ, một dự án phát triển bất động sản có thể tạo ra tất cả các công việc cần thiết cho các nhà đầu tư trước khi việc xây dựng hoàn thành. Các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nên tìm kiếm những cơ hội an toàn như thế này.

Các công dân nước ngoài quan tâm cũng phải xem các chi tiết nhỏ hơn về việc chào bán của một dự án.

Ví dụ, việc tạo việc làm phải được tính toán thời gian cẩn thận. Nếu tất cả 10 công việc vẫn chưa được tạo ra vào thời điểm USCIS xét xử Mẫu I-829 , nhà đầu tư EB-5 sẽ khó nhận được tình trạng thường trú nhân. Ngoài ra, các dự án có trạng thái mẫu mực của USCIS hoặc đơn I-526 được chấp thuận đã cho thấy sự tuân thủ với tất cả các tiêu chuẩn của cơ quan.Thực hiện đầu tư EB-5 đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và tham vấn chuyên môn, nhưng nhiều công dân nước ngoài đã chuyển đến Hoa Kỳ thành công và thậm chí có được quốc tịch thông qua chương trình. Các nhà đầu tư tiềm năng nên liên hệ với American Plus Group (APG) để nhận được hướng dẫn, cá nhân hóa về cách bắt đầu quy trình EB-5 và tìm các dự án đáng tin cậy để đăng ký.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.