Hướng Dẫn Nộp Đơn I-526E Cho Nhà Đầu Tư EB-5

Việc nộp Đơn I-526E– đơn xin thị thực nhập cư dành cho nhà đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng. Đơn xin thị thực này chứng minh cho Sở Di Trú Mỹ (USCIS) rằng có một khoản đầu tư đáp ứng điều kiện EB-5 đã được thực hiện và người nộp đơn đủ điều kiện để cư trú có điều kiện hai năm, trước khi nhà đầu tư nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn từ Trung tâm Thị thực Quốc gia. Vì vậy, điều cần thiết là nhà đầu tư EB-5 phải hiểu từng phần của đơn I-526E và tổng hợp tất cả các tài liệu chứng minh cần thiết.

Tìm hiểu trước khi nộp đơn I-526E 

Mẫu đơn I-526E dành cho NĐT lựa chọn chương trình EB-5 thông qua trung tâm vùng
Mẫu đơn I-526E dành cho NĐT lựa chọn chương trình EB-5 thông qua trung tâm vùng

Về bản chất, Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5 nhằm mục đích cấp Thẻ xanh cho công dân nước ngoài, là những người đã thực hiện khoản đầu tư đáp ứng điều kiện vào các doanh nghiệp Mỹ—còn được gọi là doanh nghiệp thương mại mới (NCE)—và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư. Trước khi nộp Đơn I-526E, công dân nước ngoài phải đầu tư vào NCE. NCE được định nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào vì mục đích lợi nhuận được thành lập sau ngày 29/11/1990; các doanh nghiệp trong hầu hết mọi lĩnh vực đều có thể đủ điều kiện để nhận nguồn vốn EB-5.

Sự khác biệt giữa đầu tư EB-5 gián tiếp (đầu tư thông qua trung tâm vùng) và đầu tư EB-5 trực tiếp

Có 2 hình thức đầu tư EB-5
Có 2 hình thức đầu tư EB-5

Có 02 hình thức đầu tư khác nhau dành cho người nước ngoài đối với quy trình thực hiện đầu tư EB-5 vào NCE. Trong hình thức đầu tư trực tiếp, tiền được đầu tư thẳng vào NCE, công ty này sẽ chịu trách nhiệm tạo ra các việc làm cần thiết và do đó cũng được coi là đơn vị tạo việc làm (JCE). Ngược lại, đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng chỉ định cho phép các tổ chức kinh tế được gọi là trung tâm vùng chỉ định quản lý nguồn vốn EB-5 trong một số NCE. Các nhà đầu tư EB-5 bơm vốn của họ vào một trong các quỹ của trung tâm vùng chỉ định; ngoài ra, NCE và JCE thường tách biệt với nhau.

Đơn I-526E được các nhà đầu tư EB-5 sử dụng trong các dự án do trung tâm vùng chỉ định quản lý.  Đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng chỉ định đã được chứng minh là hình thức đầu tư phổ biến nhất trong chương trình EB-5, với hầu hết khoản đầu tư trong những năm gần đây đầu tư vào các dự án trung tâm vùng chỉ định. (Nhà đầu tư vào các dự án EB-5 trực tiếp phải nộp loại đơn yêu cầu khác: Đơn I-526, – đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập.)

Số tiền đầu tư tối thiểu

Số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình EB-5 là 800.000 đô la đối với các dự án nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA); tất cả các dự án khác yêu cầu đầu tư ít nhất 1.050.000 đô la. TEA là vùng nông thôn hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp bằng 150% mức trung bình toàn quốc của Mỹ.

Cần chuẩn bị khi nộp đơn I-526E

Mẫu đơn I-526E dành cho NĐT lựa chọn chương trình EB-5 thông qua trung tâm vùng

Ba mục đích cơ bản của đơn I-526E nhằm chứng minh rằng

  1. Có một khoản đầu tư đáp ứng điều kiện EB-5 đã được thực hiện tại NCE.
  2. Việc đầu tư được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp.
  3. NCE có kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy và có kế hoạch tạo việc làm.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách các nhà đầu tư có thể nộp những tài liệu chứng minh thích hợp trong Đơn I-526E. Đơn này thường được chuẩn bị với sự hỗ trợ của luật sư di trú.

Bằng chứng đầu tư vào NCE

Các tài liệu được sử dụng để chứng minh rằng khoản đầu tư
Các tài liệu được sử dụng để chứng minh rằng khoản đầu tư

Các tài liệu được sử dụng để chứng minh rằng khoản đầu tư đã được thực hiện có thể bao gồm bản sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận khoản vay, kỳ phiếu hoặc hồ sơ tài khoản ký quỹ của NCE (vốn EB-5 thường được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi đơn I-526E của nhà đầu tư được phê duyệt).

Nếu NCE nằm trong vùng TEA và do đó đủ điều kiện để được giảm số tiền đầu tư thì phải nộp tài liệu chứng minh đối với vùng chỉ định TEA cùng với Đơn I-526E. Dữ liệu hỗ trợ chứng minh vị trí dự án thuộc vùng TEA nông thôn có thể được lấy từ cuộc điều tra dân số quốc gia 10 năm gần đây nhất và dữ liệu từ Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Mỹ. Dữ liệu thất nghiệp có thể được lấy từ Khảo sát Cộng đồng Mỹ (ACS) và Thống kê Thất nghiệp Khu vực Địa phương (LAUS).

Nguồn tiền hợp pháp

Một trong những khía cạnh thách thức nhất của việc chuẩn bị đơn I-526E là chứng minh rằng khoản đầu tư EB-5 có nguồn gốc hợp pháp. USCIS có các tiêu chuẩn chứng minh gắt gao đối với tài liệu về nguồn tiền và kỳ vọng các nhà đầu tư phải theo dõi dòng vốn của họ một cách chính xác và kỹ lưỡng nhất có thể. Thông tin này cho phép USCIS lọc ra những người nộp đơn EB-5 có quá khứ không tốt.

Tất nhiên, nguồn tiền của mỗi nhà đầu tư sẽ khác nhau; nhiều người nộp đơn EB-5 sử dụng nguồn tiền từ tiền lương, tiền bán bất động sản, khoản vay có bảo đảm, tiền bán cổ phiếu hoặc vốn được tặng cho; USCIS cho phép hầu như mọi nguồn tiền hợp pháp. Hướng dẫn của luật sư di trú sẽ rất quan trọng trong việc xác định loại tài liệu nào là cần thiết.

Tiềm năng tạo việc làm

10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư
10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư

Đơn I-526E phải thể hiện rằng vốn đầu tư sẽ được sử dụng để tạo ra ít nhất 10 việc làm đủ điều kiện trong vòng hai năm sau khi nhà đầu tư bắt đầu cư trú có điều kiện. Để đạt được mục đích này, kế hoạch kinh doanh của NCE phải bao gồm mô tả về mục đích kinh doanh, kế hoạch hoạt động và dự báo tài chính cũng như thông tin cơ bản về đội ngũ quản lý. USCIS sẽ đánh giá kế hoạch kinh doanh là đáng tin cậy nếu mỗi vị trí việc làm dự kiến được mô tả chi tiết và cung cấp được cả thời gian biểu tuyển dụng.

Các nhà đầu tư cũng phải nhận thức được sự khác biệt đáng kể trong cách tính toán tạo việc làm bằng các chương trình EB-5 trực tiếp và do trung tâm vùng chỉ định bảo trợ. Mô hình đầu tư trực tiếp yêu cầu NCE tạo ra các vị trí việc làm W-2 toàn thời gian xuất hiện trong bảng lương của công ty. Những vị trí này phải được duy trì trong ít nhất hai năm và được đảm nhận bởi những người lao động được phép làm việc tại Mỹ.

Ngược lại, NCE trong chương trình trung tâm vùng chỉ định có thể tính cả số việc làm gián tiếp và việc làm được quy ra. Việc làm gián tiếp là kết quả của tác động kinh tế tổng thể của NCE: ví dụ: nếu một dự án xây dựng mua vật liệu và dịch vụ từ các công ty địa phương, những khoản chi này có thể được tính là việc làm gián tiếp. Tương tự, việc làm được quy ra là khi người lao động của NCE tiêu tiền lương của họ tại khu vực đó. Mặc dù việc tính toán các hình thức việc làm này là từ mô hình kinh tế lượng chứ không phải từ hồ sơ bảng lương, nhưng chắc chắn cách tính toán này là có lợi, USCIS cho phép các vị trí việc làm gián tiếp và được quy ra chiếm không quá 90% tổng số việc làm được tạo ra của trung tâm vùng chỉ định NCE. Do đó, các doanh nghiệp trong chương trình trung tâm vùng chỉ định phải tạo ra ít nhất một vị trí việc làm trực tiếp.

Vai trò quản lý của nhà đầu tư

Chương trình EB-5 yêu cầu các nhà đầu tư phải tích cực tham gia quản lý NCE của họ, và mức độ tham gia của nhà đầu tư vào hoạt động hàng ngày phần lớn phụ thuộc vào cơ cấu quản lý của công ty. Thông tin này phải được đưa vào đơn I-526E.

Thông tin về Trung tâm Vùng chỉ định

Đơn I-526E cũng phải bao gồm thông tin về trung tâm vùng chỉ định bảo trợ cho NCE. Trước khi chấp nhận đơn I-526E cho một dự án, trước tiên các trung tâm vùng chỉ định phải nộp đơn I-956F “yêu cầu dự án”. Đơn I-526E của mỗi nhà đầu tư phải bao gồm số biên nhận cho đơn I-956F của dự án. Tất cả các chi phí hành chính và lệ phí mà nhà đầu tư phải trả cũng phải được báo cáo.

Thông tin lý lịch của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư được yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch trong Đơn I-526E, bao gồm lịch sử việc làm, giá trị tài sản ròng và việc tuân thủ quy định nhập cư và làm việc của Mỹ trong quá khứ.

Nộp đơn I-526E

Luật sư di trú của nhà đầu tư thường sẽ đại diện để nộp Đơn I-526E cho USCIS. Tính đến tháng 8/2022, phí nộp đơn là 3.675 đô la. Sau khi xét duyệt, USCIS có thể phê duyệt đơn I-526E, hoặc từ chối đơn hoặc gửi yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh. Miễn là người nộp đơn chứng minh được rằng số tiền có nguồn gốc hợp pháp và cung cấp đủ bằng chứng về việc tuân thủ các tiêu chuẩn của USCIS, thì quyết định của USCIS sẽ không có gì bất lợi.

Sửa đổi đơn I-526E

Trong một số trường hợp, NCE hoặc trung tâm vùng chỉ định của nhà đầu tư EB-5 có thể bị chấm dứt do không tuân thủ các quy định của USCIS. Nếu trung tâm vùng chỉ định hoặc NCE bị chấm dứt vì lý do ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể nộp đơn sửa đổi đơn I-526E và đầu tư vào một dự án khác hoặc liên kết với một trung tâm vùng chỉ định khác.

Đạo luật Cải cách EB-5 năm 2022 sẽ tác động đến thời gian xử lý đơn I-526E như thế nào?

Các nhà đầu tư tiềm năng có một lý do khác để mong đợi những thay đổi tích cực trong ngành EB-5: vào ngày 15/3/2022, Tổng thống Biden đã ban hành Đạo luật Cải cách EB-5 năm 2022, sửa đổi một số chính sách quan trọng và tăng tính minh bạch ở các trung tâm vùng chỉ định và NCE. Ví dụ, luật này quy định thời gian xử lý ưu tiên cho các nhà đầu tư vào vùng TEA nông thôn và dành 32% tổng số thị thực EB-5 hàng năm cho các nhà đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và vùng TEA. Và do nguồn vốn tăng lên mà USCIS sẽ nhận được cho chương trình EB-5, thời gian xử lý trung bình cho đơn I-526E có thể giảm trong những tháng tới. 

Đơn I-526E: Bước đầu tiên hướng tới Thẻ xanh EB-5

Để có được sự chấp thuận cho Đơn I-526E đòi hỏi phải nghiên cứu cẩn thận, chọn sản phẩm EB-5 tuân thủ USCIS và cung cấp tài liệu chứng minh chi tiết. Rào cản quan trọng này trong quy trình EB-5 là bước đầu tiên mà công dân nước ngoài phải thực hiện để có được tình trạng thường trú nhân Mỹ. Bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào quan tâm đến việc định cư thông qua thị thực EB 5 nên liên hệ với APG, chuyên gia đầu ngành trong việc làm cách nào tìm được khoản đầu tư an toàn và cách thức nộp đơn I-526E.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.