Những Tài Liệu Nào Cần Thiết Cho Đơn I-526?

Bất kỳ công dân nước ngoài nào quan tâm đến Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 để đạt được quyền thường trú nhân Hoa Kỳ cho bản thân và các thành viên gia đình thì nên tìm hiểu đơn I-526. Bản kiến ​​nghị quan trọng này là lần liên hệ đầu tiên của Nhà đầu tư nhập cư với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Điều cần thiết là Nhà đầu tư phải hiểu nhiều thành phần của đơn để tránh gây nguy hiểm cho sự thành công của khoản đầu tư EB-5. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp Nhà đầu tư tránh được các yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) và sự chậm trễ, đẩy nhanh việc di chuyển của họ đến Hoa Kỳ.

Đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận.

Điều gì liên quan đến Đơn I-526?

Tất nhiên, Nhà đầu tư cần điền vào Mẫu I-526 của USCIS. Nêu rõ các thông tin khác nhau về bản thân, các thành viên đi cùng và dự án họ đã chọn để đầu tư EB-5. Nhưng biểu mẫu mới chỉ là bước khởi đầu. Các Nhà đầu tư cũng phải nộp một số tài liệu khác cùng với đơn I-526 của họ.

Bất kỳ ai thực hiện đầu tư EB-5 đều phải bổ sung tài liệu về dự án EB-5 mà họ đang đầu tư.

Điều này có thể bao gồm kế hoạch kinh doanh, lịch trình tuyển dụng, phân tích thị trường, bất kỳ giấy phép hoặc chứng nhận bắt buộc nào,… Về bản chất, USCIS phải hài lòng rằng dự án là khả thi và thực sự sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian cần thiết cho khoản đầu tư EB-5. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi một dự án có mẫu I-924, nghĩa là trung tâm khu vực đã đệ trình và nhận được phê duyệt cho các tài liệu dự án, các nhà đầu tư vẫn phải nộp tài liệu dự án trong đơn I-526 cá nhân của họ. Những người đầu tư thông qua trung tâm khu vực EB-5 nói chung sẽ được cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Bất kỳ ai đầu tư EB-5 vào dự án khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) cũng cần bao gồm các tài liệu kèm theo chứng minh tình trạng TEA của dự án.

Các dự án TEA đủ điều kiện nhận số tiền đầu tư tối thiểu thấp hơn (900.000 đô la so với 1,8 triệu đô la), khiến chúng trở thành các dự án EB-5 được săn đón nhiều. Các trung tâm khu vực thường có thể giúp các nhà đầu tư của họ về thủ tục giấy tờ TEA.

Tất cả các nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng toàn diện về các nguồn vốn đầu tư EB5 hợp pháp của họ

Cuối cùng – và đây là phần khó nhất – tất cả các nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng toàn diện về các nguồn vốn đầu tư EB5 hợp pháp của họ. USCIS chấp nhận tiền từ bất kỳ nguồn nào, thu nhập từ việc làm, thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ vốn cho đến các khoản vay, quà tặng và thừa kế, nhưng trong mọi trường hợp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng số vốn đó thuộc sở hữu của họ một cách hợp pháp.Ví dụ: trong trường hợp vốn đầu tư EB-5 được tặng hoặc thừa kế, nhà đầu tư không chỉ phải chứng minh rằng họ đã nhận được quà tặng hoặc thừa kế một cách hợp pháp mà còn phải chứng minh rằng nhà tài trợ hoặc người quá cố đã tạo ra nguồn tiền một cách hợp pháp. Trong trường hợp thu được lợi nhuận từ vốn – chẳng hạn như thông qua việc bán bất động sản – nhà đầu tư phải cho biết cách họ có được số tiền sử dụng để mua tài sản ban đầu. Đối với thu nhập từ kinh doanh, cần phải có bằng chứng về việc có và góp vốn đầu tư ban đầu một cách hợp pháp.

Bản chất phức tạp của đơn I-526, đặc biệt là tài liệu về nguồn tiền, có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan khi thuê một luật sư nhập cư để giúp họ. Luật sư nhập cư chuyên về EB-5 có thể hướng dẫn nhà đầu tư một cách thành thạo về quy trình I-526.

Những tài liệu hỗ trợ nào là cần thiết cho đơn I-526?

Khi bạn đã chọn dự án EB-5 của mình và cam kết vốn của bạn vào tài khoản ký quỹ của dự án, đã đến lúc đi sâu vào đơn I-526. Dưới đây là tổng quan nhanh về thông tin và tài liệu bạn sẽ cần cho đơn đăng ký đầu tư EB-5 này.

Thông tin cá nhân

Mẫu I-526 yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thông tin cá nhân:  thông tin cơ bản như tuổi, quốc tịch và nơi sinh cũng như thông tin chi tiết như lý lịch cá nhân. Ví dụ: USCIS sử dụng Mẫu I-526 để tìm hiểu lịch sử việc làm và địa chỉ của nhà đầu tư trong suốt năm năm qua. Nếu bất kỳ người phụ thuộc nào đi cùng với nhà đầu tư như vợ / chồng hoặc con cái chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi, họ cũng phải cung cấp thông tin về những thành viên gia đình này.

Tài liệu dự án

Các nhà đầu tư phải cung cấp thông tin về dự án mà họ đã chọn để đầu tư EB-5. Các tài liệu bắt buộc bao gồm các thủ tục giấy tờ của dự án nêu trên, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh và lịch trình tuyển dụng, cũng như địa chỉ kinh doanh của nó. Nếu dự án nằm trong TEA, nhà đầu tư cũng phải bao gồm dữ liệu dân số hoặc thất nghiệp có liên quan để chứng minh cho việc chỉ định này. Cuối cùng, nếu nhà đầu tư đang làm việc với trung tâm khu vực EB-5 và hầu hết các nhà đầu tư EB-5 đều làm vậy thì họ cũng phải cung cấp thông tin về trung tâm khu vực.

Tài liệu Nguồn của Quỹ

Yêu cầu về nguồn tiền thường được coi là phần khó khăn nhất của quy trình I-526. Chính xác những tài liệu mà nhà đầu tư có thể yêu cầu để chứng minh nguồn hợp pháp của vốn đầu tư EB-5 tùy thuộc vào tình hình cá nhân của nhà đầu tư, bao gồm cách họ lấy nguồn vốn và ở quốc gia nào.Các nhà đầu tư nên làm việc với một luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm để xác định các nguồn quỹ tốt nhất để sử dụng. Một luật sư nhập cư có thẩm quyền có thể hợp lý hóa quy trình nhiều nhất có thể và giảm thiểu cơ hội nhận được RFE, gây ra sự chậm trễ trong quá trình đầu tư EB-5. Các tài liệu có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng, tờ khai thuế, hồ sơ việc làm, hồ sơ đầu tư, chứng từ tài sản, hồ sơ cho vay, hồ sơ quà tặng, hồ sơ kế toán, v.v.

Tài liệu về sự tham gia của quản lý

USCIS yêu cầu các nhà đầu tư phải tích cực tham gia vào dự án mà họ đầu tư EB-5, nhưng điều này đòi hỏi chính xác những gì phụ thuộc vào từng dự án cụ thể. Trong khi các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp thường phải tham gia vào công việc quản lý hàng ngày, các nhà đầu tư thông qua trung tâm khu vực thường chỉ đăng nhập với tư cách là đối tác hạn chế.

Bản dịch

Trừ khi các tài liệu của nhà đầu tư bằng tiếng Anh, họ sẽ cần phải có bản dịch được chứng nhận cho họ. Cùng với chữ ký của người dịch xác nhận bản dịch, nhà đầu tư phải bao gồm tên và thông tin liên hệ của người dịch.

American Plus Group có kinh nghiệm hơn 7 năm xử lý các bộ đơn I-526 cũng như I-829 cho nhà đầu tư EB-5 tại Việt Nam. Hãy để chúng tôi giúp bạn và gia đình thực hiện bộ hồ sơ định cư một cách thuận lợi, an toàn nhất.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.