Quy Trình Xử Lý Mới Cho Các Đơn I-526 Trước Ria

Quy trình xử lý EB-5 hiệu quả hơn được áp dụng cho các đơn I-526 trước RIA kể từ tháng 7/2023

Theo trang Green cardi nvestment, bắt đầu từ tháng 7/2023, USCIS đã triển khai quy trình xử lý mới được thiết kế đặc biệt cho các đơn I-526 trước Đạo luật Liêm chính và Cải cách (RIA). Sáng kiến ​​này nhằm mục đích cải thiện thời gian xem xét, giảm lượng tồn đọng trong xử lý và đảm bảo việc phê duyệt nhất quán cho các đơn I-526.
Quy trình xử lý EB-5 hiệu quả hơn
Quy trình xử lý EB-5 hiệu quả hơn

3 quy trình làm việc mới của USCIS

USCIS đã cấu trúc các kiến ​​nghị thành 3 quy trình công việc riêng biệt:
  1. Hàng đợi đầu tiên bao gồm các đơn không có thị thực hiện có hoặc sắp có thị thực.
  2. Hàng đợi thứ hai bao gồm các đơn có thị thực sẵn có hoặc sắp có thị thực nhưng chưa được xem xét dự án.
  3. Hàng đợi thứ ba dành riêng cho các đơn xin thị thực có sẵn hoặc sắp có thị thực, liên quan đến dự án trung tâm khu vực được xem xét hoặc dự án trực tiếp (độc lập). Các kiến ​​nghị trong hàng đợi này sẽ được xem xét theo thứ tự vào trước, ra trước.
Theo hệ thống mới này, các kiến ​​nghị trong cùng một dự án sẽ được giao cho cùng một người xét xử, giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt. Các kiến ​​nghị tiếp theo chỉ nên yêu cầu xét duyệt nguồn vốn.

Loại bỏ sự cần thiết phải đánh giá nhiều dự án

Luật sư di trú Dennis Tristani bày tỏ sự tin tưởng rằng cách tiếp cận sửa đổi này sẽ làm giảm sự thiếu hiệu quả trong việc xem xét vụ việc và giảm đáng kể cơ hội xem xét nhiều lần cho cùng một dự án. USCIS nên chấp nhận các đơn I-526 khi tài liệu dự án đã được xem xét trước đó. Nếu phần dự án của đơn I-526 cá nhân đã nhận được sự chấp thuận thông qua I-924 hoặc I-526 kế thừa, thì đó không cần phải xem xét lại.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư hậu RIA?

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư hậu RIA?
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư hậu RIA?
Mặc dù đây là tin tốt cho các nhà đầu tư trước RIA, nhiều người trong số họ có đơn yêu cầu chờ phê duyệt hơn 4 năm. Nhưng cho đến nay, USCIS vẫn chưa cho biết liệu họ có áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với các đơn sau RIA hay không. Tristani coi đây là bằng chứng cho thấy Sở Di trú không đồng tình với việc chính thức hóa các quy định hoặc chính sách cụ thể cho RIA, thậm chí gần 16 tháng sau khi nó được thông qua.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.