Lợi Ích Của Việc Nộp Đơn Đồng Thời Cho Các Nhà Đầu Tư EB-5

Một trong những đặc điểm chính của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 (RIA) năm 2022 là cho phép các nhà đầu tư EB-5 nộp đồng thời đơn I-485 (Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Đơn Điều chỉnh Tình trạng – AOS) khi đơn I-526E (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực) được nộp.

Trước đây, nhà đầu tư EB-5 phải đợi cho đến khi Đơn I-526 được chấp thuận trước khi nộp đơn AOS có thể được nộp, do thời gian xử lý đã kéo dài thời gian để nhà đầu tư nhận được các lợi ích của tình trạng thường trú có điều kiện.

Ai có thể nộp đồng thời đơn xin EB-5?

Việc nộp đồng thời hai đơn chỉ có thể xảy ra nếu nhà đầu tư EB-5 và bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào đang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, tất cả các cá nhân nộp đơn xin AOS phải ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp pháp, có nghĩa là họ có thể không ở Hoa Kỳ theo diện miễn thị thực, bởi vì một cá nhân ở Hoa Kỳ theo diện miễn thị thực không ở trong tình trạng thị thực, và do đó có thể không “điều chỉnh” để trở thành thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh).

ai có thể nộp đồng thời đơn xin thị thực eb-5
Ai có thể nộp đồng thời đơn xin thị thực EB-5

Một mục khác cần lưu ý là mặc dù đơn AOS thường đề cập đến Đơn I-485, các tài liệu cho phép đi lại và làm việc là các mẫu riêng biệt được nộp cùng với Đơn I-485. Mặc dù không bắt buộc tất cả chúng phải được nộp cùng nhau, nhưng không có chi phí bổ sung để nộp các Đơn I-131 và Đơn I-765 cùng lúc với Đơn I-485 và nộp cùng nhau giúp đạt được sự phê duyệt nhanh hơn.

Lưu ý rằng nếu nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện đang ở Hoa Kỳ theo tình trạng thị thực H hoặc L, nghĩa là một người có tình trạng này có thể có ý định tìm kiếm tình trạng thường trú nhân hợp pháp khác, thì có thể nộp đơn AOS ngay lập tức cùng với I-526E.

Nếu nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện thuộc bất kỳ tình trạng nào khác ngoài H hoặc L, thì họ có khả năng ở tình trạng “có ý định không định cư”, có nghĩa là ý định của họ là rời Hoa Kỳ khi kết thúc thời gian lưu trú và không có ý định tìm kiếm tình trạng thường trú hợp pháp. Đối với các cá nhân có ý định không định cư (nghĩa là B, F, TN), hầu hết các luật sư di trú cho lời khuyên là nên đợi 90 ngày trước khi nộp (các) đơn AOS.

Tình trạng ảnh hưởng đến đương đơn sau khi nộp đơn xin EB-5 như thế nào?

Sau khi nộp đơn xin AOS, những đương đơn được coi là “Người nộp đơn xin Điều chỉnh” có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Tùy thuộc vào trạng thái mà nhà đầu tư EB-5 “điều chỉnh”, họ có thể làm việc và đi lại ngay sau khi nộp AOS.

Những người có ý định không định cư sẽ có thể tiếp tục các hoạt động của họ trong thời gian còn lại, cho đến khi nhận được giấy phép làm việc và đi lại. Ví dụ, một sinh viên trong tình trạng thị thực F-1 sẽ có thể tiếp tục việc học của mình, nhưng sau khi hết hạn, sinh viên không thể làm việc trừ khi họ có được OPT; nếu không đạt được OPT, hồ sơ AOS cho phép sinh viên ở lại Hoa Kỳ, nhưng họ sẽ không thể học tập, du lịch hoặc làm việc cho đến khi nhận được sự cho phép.

Khi nào mỗi lợi ích đồng thời được thực hiện cho EB-5?

Nộp hồ sơ đồng thời và điều chỉnh trạng thái
Nộp hồ sơ đồng thời và điều chỉnh trạng thái

Sau khi nộp đơn I-526E và đơn AOS, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được biên nhận trong vòng 2-4 tuần. Thông báo biên nhận sẽ riêng biệt cho từng đơn đã nộp: I-526E, I-485, I-131 (nếu có), I-765 (nếu có).

Thông báo Biên nhận I-485, được nộp đồng thời với I-526E, thiết lập khả năng cho nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ. Ngoài ra, thông báo sinh trắc học sẽ được cấp cho đơn AOS mà người nộp đơn phải có mặt để đơn được phê duyệt. Nếu người nộp đơn không thể tham dự, họ có thể lên lịch lại, nhưng làm như vậy có thể trì hoãn việc phê duyệt.

Học phí đại học và tình trạng sinh viên quốc tế?

Sau khi I-485 được nộp, nhà đầu tư EB-5 và những người phụ thuộc của họ không còn được coi là sinh viên quốc tế và không còn phải tuân theo Chương trình SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Do đó, sau khi nộp đồng thời I-526E và I-485, Nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện sẽ không còn bị tính phí học phí của sinh viên quốc tế và có thể đủ điều kiện nhận học phí ngoài tiểu bang.

Du học Mỹ với thẻ xanh EB-5
Du học Mỹ với thẻ xanh EB-5

Sẽ đồng thời nộp đơn “khóa” thẻ xanh của tôi?

Bản tin thị thực là một công cụ phức tạp mà Bộ Ngoại giao sử dụng để tính toán số lượng thị thực được cấp trong một năm nhất định theo nhu cầu. Bằng cách nộp đơn I-526E, ngày nhận sẽ thiết lập “Ngày ưu tiên” của đơn EB-5, hoặc đơn “thị thực nhập cư”, có thể tìm thấy trên thông báo nhận I-526E. Ngày ưu tiên “chốt” vị trí xếp hàng để xử lý thẻ xanh khi được phê duyệt.

Đồng thời nộp đơn AOS có nghĩa là một cá nhân có quyền ở lại Hoa Kỳ với tư cách là người nộp đơn xin điều chỉnh và có thể làm việc, đi du lịch quốc tế. Tuy nhiên, nó không “khóa” một vị trí trong trường hợp lùi ngày ưu tiên. Nếu đơn đăng ký AOS không được phê duyệt trước khi thụt lùi, thì người nộp đơn sẽ cần đợi ngày ưu tiên của họ hiện tại để đơn đăng ký AOS của họ tiếp tục được xử lý. Điều này không chỉ áp dụng cho các đơn xin thị thực của nhà đầu tư EB-5, mà còn cho tất cả các đơn xin thị thực nhập cư bất kể loại thị thực nào.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.