Tìm Hiểu Đầu Tư EB-5 Trực Tiếp [Phần 2]

Có bao nhiêu nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án bao gồm một nhà đầu tư EB-5 trực tiếp?

Một dự án đầu tư EB-5 trực tiếp có thể có nhiều nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư EB-5 và các nhà đầu tư khác. Mối quan tâm chính là NCE phải có khả năng tạo ra số lượng việc làm cần thiết cho mỗi nhà đầu tư EB-5; Các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư khác (không nhận thẻ xanh)  sẽ không cần cân nhắc trong việc phân bổ tạo việc làm.
Doanh nghiệp mới có thể được góp vốn bởi nhà đầu tư EB-5 và nhà đầu tư không theo chương trình EB-5 (Non EB-5)
 Mặc dù không có chính sách chính thức nào quy định rằng các nhà đầu tư không phải EB-5 phải ghi lại nguồn vốn của họ , USCIS có thể yêu cầu thông tin và tài liệu từ những nhà đầu tư này. USCIS bắt đầu đưa ra yêu cầu cung cấp bằng chứng liên quan đến các nguồn vốn hợp pháp cho các nhà đầu tư khác vào năm 2019.

Những điều sau được loại trừ khỏi tổng số tạo việc làm trực tiếp:

  • Các vị trí được dùng bởi những người làm việc tại địa điểm kinh doanh không được tuyển dụng bởi doanh nghiệp mà nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư, chẳng hạn như nhà thầu và nhân viên của các chi nhánh
  • Các vị trí được dùng bởi  chính nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình trực hệ của họ
  • Các vị trí bán thời gian được thêm vào để tạo ra các vị trí “toàn thời gian tương đương”

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là các vị trí phải được lấp đầy bởi người lao động Mỹ. USCIS định nghĩa một nhân viên đủ điều kiện là:

Một công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ, bao gồm người cư trú có điều kiện, người tạm trú, người tị nạn, người tị nạn hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ theo diện bị tạm hoãn trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm các nhà đầu tư nhập cư; vợ / chồng, con trai hoặc con gái của họ; hoặc bất kỳ người nước ngoài nào ở bất kỳ tình trạng không định cư nào (chẳng hạn như người không định cư H-1B) hoặc người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ.Vì tạo việc làm nằm ở trọng tâm của chương trình EB-5, việc chứng minh rằng khoản đầu tư EB-5 có thể sẽ tạo ra số lượng việc làm cần thiết là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh được nộp cùng với đơn I-526 của nhà đầu tư.

Chọn Mô hình Đầu tư EB-5

Trong khi đầu tư vào trung tâm khu vực trước đây là một lựa chọn phổ biến đối với các nhà đầu tư EB-5. Việc ủy ​​quyền của Chương trình Trung tâm Khu vực bị mất hiệu lực vào tháng 7 năm 2021 và dự kiến sẽ sớm được gia hạn bởi quốc hội Hoa Kỳ. Lựa chọn giữa trung tâm khu vực và đầu tư EB-5 trực tiếp là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình đầu tư EB-5. Và nhà đầu tư không thể thay đổi từ hình thức này sang hình thức đầu tư khác sau khi họ đã đầu tư. Vì ý nghĩa của mỗi mô hình, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư có kinh nghiệm EB-5 hoặc chuyên gia EB-5 để được hướng dẫn khi lựa chọn dự án EB-5.

(Nguồn : Luật sư Suzanne Lazicki)

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.