Tại Sao Các Nhà Đầu Tư EB-5 Đầu Tư Vào Trung Tâm Khu Vực

Tại sao các nhà đầu tư EB-5 lại đưa khoản đầu tư vào trung tâm khu vực?

Một khoản đầu tư EB-5 thành công gồm những yếu tố nào?

Một khoản đầu tư EB-5 thành công phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình đầu tư và của nhà đầu tư cùng các thành viên trong gia đình nhằm đủ điều kiện để có thể đảm bảo tình trạng thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Một số quy định cơ bản bao gồm đầu tư một số vốn tối thiểu, cung cấp bằng chứng về các nguồn quỹ hợp pháp và chứng minh rằng 10 công việc toàn thời gian (hoặc nhiều hơn) đã được tạo thành công cho người lao động Hoa Kỳ.Đầu tư EB-5 chỉ có thể xảy ra theo một trong hai cách:
  • Vốn của nhà đầu tư nước ngoài đi qua trung tâm khu vực được USCIS phê duyệt
  • Nhà đầu tư chuyển vốn trực tiếp vào một doanh nghiệp mới và tự vận hành trong suốt quá trình đầu tư.
Con đường nào tốt hơn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đầu tư và mục tiêu cá nhân của họ.Cả hai con đường đều có giá trị của chúng. Một mặt, đầu tư trực tiếp phù hợp với các nhà đầu tư muốn sử dụng kinh nghiệm quản lý sâurộng của họ trong doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Bằng cách này, họ có thể kiểm soát nhiều hơn các khoản tiền đã đầu tư của mình. Mặt khác, lịch sử đã chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia chương trình nhận thấy đầu tư EB-5 thông qua một trung tâm khu vực có lợi hơn nhiều so với đầu tư EB-5 trực tiếp.

Bốn lợi ích của việc đầu tư vào Trung tâm khu vực EB-5:

Tiếp cận với các Chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm

Mặc dù chương trình EB-5 tự hào là một trong những con đường trực tiếp nhất để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ, việc điều hướng các quy định để đầu tư thành công vốn sẽ phức tạp, đầy thách thức trong suốt hành trình. Làm việc với một trung tâm khu vực có uy tín giúp tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia trong ngành có nhiều kinh nghiệm với các dự án đầu tư EB-5 và các mối quan hệ vững chắc trong cộng đồng EB-5. Các nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể tiếp cận, hướng dẫn chuyên nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, đảm bảo tuân thủ các quy định EB-5 từ đầu đến cuối.

Ít trách nhiệm quản lý hơn

Những người tham gia đầu tư EB-5 chọn đầu tư trực tiếp tham gia rất nhiều vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Điều này có thể đáng sợ đối với các nhà đầu tư không có kinh nghiệm để tham gia vào việc điều hành. Các nhà đầu tư muốn dành thời gian của mình cho các công việc khác sẽ chọn cách làm việc thông qua các trung tâm khu vực. Họ thường chọn được tham gia vào NCE với tư cách là cố vấn chính sách và đối tác hạn chế. Ít trách nhiệm hơn cũng đồng nghĩa với việc tự do hơn khi thiết lập cơ sở tại gia. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào một dự án ở California nhưng sinh sống ở Texas

Tập trung nhiều hơn vào các dự án thuộc vùng khuyến khích – TEA

Các khu vực việc làm mục tiêu (TEA) trong chương trình EB-5 là các khu vực địa lý được xác định là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Những khu vực này được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc tạo việc làm và các khoản đầu tư EB-5 kích thích kinh tế khác có thể mang lại.Khi xem xét những lĩnh vực có nhu cầu cao này, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy thành công nhu cầu đầu tư vào vùng TEA của những người tham gia đầu tư EB-5. Khuyến khích chính là yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu được cắt giảm một nửa. Thay vì 1,8 triệu đô la vốn tài trợ, các khoản đầu tư vào TEA chỉ yêu cầu tối thiểu 900.000 đô la. Hầu hết các trung tâm khu vực đã chọn tập trung vào các dự án được chương trình phê duyệt đủ điều kiện cho trạng thái TEA.
Trung Tâm Khu Vực có kinh nghiệm, có uy tín sẽ giúp cho các nhà đầu tư an tâm hợn trong suốt quá trình đầu tư.

Yêu cầu thoải mái để tạo việc làm

Mọi người tham gia đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng vốn của họ đã tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ, cần kéo dài theo thời gian để duy trì tính đủ điều kiện cho tình trạng thường trú nhân của họ tại Hoa Kỳ.Sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua trung tâm khu vực là các nhà đầu tư tham gia vào một dự án trung tâm khu vực được phép tính tất cả các công việc trực tiếp, gián tiếp. Thay vì phải nộp lịch sử bảng lương của NCE để chứng minh tạo việc làm, những người tham gia đầu tư EB-5 qua trung tâm khu vực chỉ cần cung cấp báo cáo tác động kinh tế được phát triển chuyên nghiệp bao gồm ước tính về công việc được tạo ra bởi hàng hóa và dịch vụ của NCE cũng như tiền lương của nhân viên NCE đã chi tiêu tại địa phương.Tất nhiên, không phải tất cả các trung tâm khu vực EB-5 đều giống nhau. Có những cân nhắc cần thực hiện để chọn trung tâm khu vực EB-5 phù hợp cho một người tham gia đầu tư là rất quan trọng.

Lựa chọn Trung tâm Khu vực EB-5 Phù hợp

Mặc dù đúng là đầu tư vào trung tâm khu vực EB-5 nói chung cung cấp mức độ an toàn cao hơn so với trực tiếp, nhưng việc không đầu tư thời gian cần thiết để xem xét các trung tâm khu vực tiềm năng có thể gây ra sự nguy hiểm. Tại sao mọi nhà đầu tư không muốn đảm bảo rằng họ đang ủy thác hàng trăm nghìn đô la vốn đầu tư EB-5 của mình cho một đơn vị có uy tín?Sự thẩm định tỉ mỉ sẽ giúp bạn khám phá ra cấp độ kinh nghiệm, hồ sơ theo dõi và thậm chí cả tính chuyên nghiệp của một trung tâm khu vực. Hãy xem xét từng khía cạnh chính này khi quyết định hợp tác với trung tâm khu vực nào.

Các nhà phát triển mà Trung tâm của bạn làm việc cùng

Xem xét cả các nhà phát triển và các loại dự án mà mỗi trung tâm khu vực đã và đang làm việc. Tìm hiểu sâu hơn về từng nhà phát triển mà họ liệt kê. Họ có đáng tin cậy không? Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các công ty cho vay xây dựng và tổng thầu của họ không? Xác định mức độ cam kết của các nhà phát triển đối với các dự án của chính họ. Một cách để làm điều đó là tìm xem họ đã sử dụng bao nhiêu tiền vốn của cá nhân doanh nghiệp.

Tỷ lệ đầu tư thành công của Trung tâm

Nhìn vào số lượng các dự án EB-5 mà một trung tâm khu vực đã thực hiện. Tìm hiểu xem có bao nhiêu người tham gia đầu tư EB-5 đã nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ. Hãy xem xét hồ sơ theo dõi của nó cụ thể về các phê duyệt I-526 và I-829. Bạn cũng có thể bảo vệ lợi ích tài chính bằng cách xác nhận xem các nhà đầu tư trước đó đã hoàn vốn đầu tư EB-5 thành công hay chưa.

Nhóm mà bạn có thể sẽ làm việc cùng

Việc kiểm tra bản thân các thành viên trong nhóm cũng có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về cách đầu tư của bạn có thể thành công. Xem xét thông tin cá nhân và các lĩnh vực kinh nghiệm có liên quan. Mọi người liên quan phải có lịch sử làm việc về các khoản đầu tư EB-5 và phát triển dự án EB-5.Khi bạn có câu hỏi, hãy hỏi họ. Tìm hiểu nhóm có khả năng xử lý vốn đầu tư của bạn trước khi bạn chuyển giao. Đây là những người bạn sẽ hợp tác chặt chẽ nhất để hoàn thành khoản đầu tư EB-5 của mình.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.