Kinh Nghiệm Lựa Chọn Dự Án EB-5 An Toàn

Sau khi tiến hành thẩm định, nghiên cứu và xác định sẽ tham gia chương trình EB-5, nhà đầu tư cần đưa ra lựa chọn dự án EB-5 an toàn để tiếp tục quy trình đầu tư. Việc lựa chọn dự án phù hợp thông qua quá trình thẩm định là rất quan trọng để có được Thẻ xanh đồng thời bảo vệ vốn của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư nên hiểu rằng, theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022, việc đầu tư vào các dự án EB-5 ở nông thôn sẽ nhận được những lợi ích đáng kể, như thời gian phê duyệt I-526E nhanh hơn và tiếp cận với thị thực EB-5 mới dành riêng. Điều này có nghĩa là, các nhà đầu tư, đầu tư vào các dự án nông thôn từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam có thể tránh được sự chậm trễ kéo dài nhiều năm trong

I-956F của dự án được USCIS phê duyệt

Đầu tư định cư Mỹ theo chương trình EB-5
Đầu tư định cư Mỹ theo chương trình EB-5

Khi nhà đầu tư nộp đơn I-526E để nhập cư theo chương trình EB-5, USCIS phải xác định xem dự án nhận đầu tư có đủ điều kiện theo luật hay không và dự kiến ​​sẽ tạo ra số công việc cần thiết. Các dự án phải nộp đơn I-956F để xin phê duyệt của USCIS trước khi nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526E.

Mặc dù các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526E trước khi đơn I-956F của dự án được phê duyệt, các nhà đầu tư vào các dự án không được phê duyệt I-956F phải đối mặt với rủi ro nhập cư lớn hơn – phân tích kinh tế của dự án có thể bị từ chối, dự án có thể được cấu trúc không đúng cách, hoặc dự án có thể không đủ điều kiện theo chương trình EB-5.

Phê duyệt I-956F và chỉ định trung tâm khu vực được áp dụng thông qua đơn I-956 là không giống nhau. Chỉ phê duyệt dự án I-956F có nghĩa là bản thân dự án đó đã vượt qua sự giám sát của USCIS. Đồng thời, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải đảm bảo rằng trung tâm khu vực của dự án đã được USCIS chính thức chỉ định thông qua đơn I-956.

Tạo đủ việc làm EB-5

10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư
10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư

Sau khi USCIS phê duyệt một dự án theo chương trình EB-5 và chấp nhận đơn I-526E của nhà đầu tư, dự án phải tạo ra ít nhất 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5 để đủ điều kiện nhận Thẻ xanh vĩnh viễn. Khi I-526E được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ nhận được Thẻ xanh tạm thời.

Và để chuyển đổi tình trạng từ cư trú tạm thời thành thường trú, nhà đầu tư phải nộp đơn I-829 trong vòng hai năm sau khi I-526E được phê duyệt. Đơn I-829 phải chứng minh rằng khoản đầu tư của nhà đầu tư đã tạo ra 10 việc làm theo yêu cầu của chương trình EB-5. Đối với các dự án bất động sản do trung tâm khu vực tài trợ, hầu hết các công việc đủ điều kiện EB-5 được tạo ra đều được tính toán dựa trên chi phí xây dựng và tạo doanh thu chứ không dựa trên số lượng nhân viên W-2 riêng lẻ.

Hầu hết công việc EB-5 ước tính do dự án trung tâm khu vực tạo ra và giao cho nhà đầu tư EB-5 đều được tính toán bằng ngân sách xây dựng của dự án và doanh thu ước tính như đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh.

Vốn được cấu trúc hợp lý

Vốn đầu tư EB-5
Vốn đầu tư EB-5

Nguồn vốn của dự án trung tâm khu vực là nguồn tài chính tổng hợp của dự án đó. Đối với các dự án bất động sản EB-5, nguồn vốn thường được chia thành nguồn vốn vay cao cấp từ ngân hàng, nguồn tài trợ dự án EB-5—thường ở vị trí thứ hai là nợ cấp hai hoặc vốn chủ sở hữu ưu đãi—và nguồn vốn cổ phần từ nhà phát triển. Hiểu cách cấu trúc vốn và số tiền tài trợ đã được cam kết cung cấp cái nhìn sâu sắc về rủi ro kinh tế của một dự án.

Những rủi ro chính như sau:

  • Không có nguồn tài trợ ngân hàng nào được rút ra . Một số dự án có thể chỉ có thư cam kết hoặc có thể thiếu nguồn tài chính ngân hàng vì những lý do khác. Trong những trường hợp như vậy, nhà đầu tư EB-5 phải chịu rủi ro rằng ngân hàng sẽ không tài trợ cho dự án. Nếu không có nguồn tài trợ từ ngân hàng, vốn thường chiếm phần lớn vốn cho thương vụ, dự án có thể sẽ thất bại.
  • Không có vốn chủ sở hữu của nhà phát triển được cam kết . Một số nhà phát triển dự án có thể không cam kết vốn cổ phần cho đến khi vốn EB-5 được huy động và cam kết đầy đủ. Điều này có thể cho thấy rằng nhà phát triển thận trọng với rủi ro của dự án và sẽ chỉ mạo hiểm bằng tiền của người khác hoặc nhà phát triển không có giải pháp thay thế và không thể hoàn thành dự án nếu không có vốn EB-5.
  • Lượng vốn chủ sở hữu của nhà phát triển quá nhỏ . Làm việc với các nhà phát triển dự án chỉ đóng góp một lượng vốn danh nghĩa cho dự án—chẳng hạn như 5% tổng chi phí—có thể làm tăng cả rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính cho các nhà đầu tư EB-5. Những nhà phát triển như vậy đã không chấp nhận đủ rủi ro để cố gắng giảm nhẹ rủi ro tổng thể của dự án. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các dự án có vốn chủ sở hữu nhà phát triển được cam kết tối thiểu là 10%.

Chiến lược thoái vốn

Chiến lược thoái vốn của dự án là cách dự án cuối cùng sẽ kiếm được tiền – cụ thể là đủ tiền để hoàn trả toàn bộ vốn đầu tư EB-5. Nhiều dự án EB-5 được cấu trúc như các dự án bất động sản vì các dự án bất động sản có tài sản cố định làm tài sản thế chấp và chiến lược thoái vốn tương đối dễ hiểu trong một thị trường nổi tiếng và trưởng thành. Mặc dù các khoản đầu tư mới nổi, đầu tư mạo hiểm và đầu cơ có thể đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5 nhưng chúng thường không phù hợp vì rủi ro tài chính lớn hơn liên quan đến các khoản đầu tư đó. 

Mạo hiểm bằng các khoản đầu tư mang tính đầu cơ có ý nghĩa đối với những người mong muốn theo đuổi lợi nhuận cao, nhưng những khoản đầu tư đó không có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư EB-5 – những người chỉ muốn đạt mục tiêu cuối cùng không phải lợi nhuận, mà là thẻ xanh và hoàn vốn đúng thời hạn.

Đảm bảo và bảo vệ

Là một phần của quy trình thẩm định EB-5, các nhà đầu tư nên tìm kiếm các dự án có những đảm bảo và bảo vệ nhất định cho các nhà đầu tư, hạn chế rủi ro về nhập cư và rủi ro về tài chính.

Sau đây là một số đảm bảo và bảo vệ phổ biến:

  • Bảo đảm hoàn tiền: đảm bảo rằng nếu đơn I-526E của nhà đầu tư bị từ chối, khoản đầu tư EB-5 của họ sẽ được hoàn trả. Nếu không có sự đảm bảo này, việc từ chối có thể có nghĩa là vốn của nhà đầu tư vẫn được đầu tư trong một thời gian dài mà không có lợi ích Thẻ Xanh và/hoặc không có lợi nhuận. Bảo đảm hoàn lại tiền phải từ một tổ chức mạnh, có vốn tốt, giúp đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ có thể nhận lại vốn của mình ngay lập tức trong trường hợp I-526E bị từ chối.
  • Bảo đảm hoàn thành: đảm bảo rằng chủ đầu tư sẽ tài trợ cho mọi chi phí dự án vượt quá số tiền dự toán. Các nhà phát triển đảm bảo nguồn tài chính phải luôn có loại bảo lãnh này. Nếu không có nó, mọi chi phí vượt quá ngân sách có thể dẫn đến dự án bị trì hoãn hoặc không hoàn thành.
  • Điều khoản hoàn trả: đảm bảo hoàn trả trong một khoảng thời gian nhất định. Các dự án thường có điều khoản cho vay, nhưng chúng có thể cho phép gia hạn trong thời gian dài hoặc thậm chí vô thời hạn. Họ cũng có thể có các lựa chọn chuyển đổi vốn chủ sở hữu. Trong những trường hợp như vậy, nhà tài trợ dự án có thể tiếp tục đầu tư vốn EB-5 ngay cả sau khi nhà đầu tư đã nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn. Các dự án có cấu trúc tốt thường yêu cầu hoàn trả trong một khoảng thời gian nhất định sau khi nhà đầu tư EB-5 nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn hoặc thậm chí tốt hơn là khi nhà đầu tư đã nộp đơn I-829 của mình.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.