Đơn DS-260: Mọi Điều Nhà Đầu Tư EB-5 Cần Biết

Bất kỳ công dân nước ngoài nào muốn nhập cư và sinh sống lâu dài tại Mỹ đều phải nộp đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) để xin thị thực nhập cư. Đơn xin thị thực nhập cư trực tuyến được gọi là Mẫu DS-260.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần biết về DS-260, bao gồm cả sự liên quan của nó với Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Năm 1990, Quốc hội thành lập chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 để kích thích tăng trưởng kinh tế ở Mỹ bằng cách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp Mỹ, được gọi là doanh nghiệp thương mại mới (NCE – new commercial enterprises) và tạo việc làm cho người lao động Mỹ.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Đổi lại khoản đầu tư của họ, công dân nước ngoài và các thành viên gia đình trực tiếp của họ (vợ/chồng cùng các con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi) đủ điều kiện nhận Thẻ xanh có điều kiện, cho phép họ sống, làm việc tại Mỹ. Loại thị thực cụ thể này có giá trị trong hai năm sau đó chuyển đổi đến Thẻ xanh vĩnh viễn nếu nhà đầu tư tuân thủ tất cả các quy định của chương trình.

Vai trò của Đơn DS-260

Mẫu DS-260 là đơn xin thị thực nhập cư được nộp bởi công dân nước ngoài có ý định chuyển đến Mỹ vĩnh viễn; điều này bao gồm các nhà đầu tư EB-5 sống ở nước ngoài. (Mẫu DS230 trước đây đã được sử dụng cho mục đích này.) Sau khi được chấp thuận, người nộp đơn trở thành người có thị thực nhập cư EB-5 và có thể cư trú tại Mỹ. Nếu người nhập cư đã sống ở Mỹ, thì họ phải nộp Mẫu I-485 , yêu cầu sửa đổi tình trạng thị thực nhập cư hiện tại của họ để cho phép cư trú vĩnh viễn.

Để bắt đầu hành trình trở thành thường trú nhân, trước tiên nhà đầu tư phải chọn một dự án EB-5 đủ điều kiện và đầu tư vốn vào Dự án đó. Sau đó, họ có thể nộp Đơn I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực (hoặc Mẫu I-526 nếu đầu tư theo mô hình đầu tư trực tiếp), với USCIS.

Yêu cầu đối với Mẫu I-526 và I-526E

Mẫu đơn I-526E dành cho NĐT lựa chọn chương trình EB-5 thông qua trung tâm vùng
Nộp đơn I-526E cho USCIS đthông qua trung tâm vùng

Khi nộp Mẫu I-526E hoặc I-526, nhà đầu tư phải chứng minh rằng:

 • Họ đã đầu tư số tiền tối thiểu cần thiết vào một dự án EB-5 tuân thủ USCIS trực tiếp hoặc thông qua một trung tâm khu vực được phê duyệt.
 • Nếu họ đã đầu tư số tiền tối thiểu là 800.000 USD, thì dự án đã chọn của họ nằm trong TEA.
 • Số lượng công việc cần thiết sẽ được tạo ra.
 • Các quỹ đầu tư của họ có nguồn gốc hợp pháp. Các nguồn hợp pháp bao gồm tiền lương, cổ tức, quà tặng từ gia đình hoặc bạn bè, tài sản thừa kế, tiền thu được từ việc bán bất động sản và bán cổ phiếu…

USCIS sẽ chuyển đơn I-526E đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) sau khi được chấp thuận. NVC chỉ định một số hồ sơ cho đơn yêu cầu và gửi yêu cầu cho nhà đầu tư EB5 về các khoản phí phải trả. Sau đó, NVC sẽ yêu cầu nhà đầu tư và từng người phụ thuộc nộp mẫu đơn DS-260 và các tài liệu liên quan.

Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình của họ được cấp tình trạng thường trú nhân có điều kiện và có thể nhập cảnh vào Mỹ.

Loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh EB-5

Thẻ xanh có điều kiện này có giá trị trong hai năm. Trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình của họ phải nộp Mẫu đơn I-829 , Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Xóa bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân, để xóa bỏ các điều kiện trên thị thực của họ. Đây là bước cuối cùng trong quy trình nhập cư EB-5.

Yêu cầu đối với Mẫu I-829

Khi nộp Mẫu I-829, nhà đầu tư nhập cư phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5. Bao gồm :

 • Cung cấp bằng chứng cho thấy NCE tồn tại trong suốt thời gian cư trú có điều kiện hai năm của nhà đầu tư.
 • Cung cấp bằng chứng rằng số tiền yêu cầu tối thiểu đã được đầu tư.
 • Cho thấy mười công việc toàn thời gian đã được tạo ra.

Thời gian cư trú có điều kiện của người khởi kiện được gia hạn trong khi I-829 đang được xử lý. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình của họ trở thành thường trú nhân của Mỹ.

Yêu cầu đối với Mẫu DS-260

Yêu cầu đối với Mẫu DS-260
Yêu cầu đối với Mẫu DS-260

Mẫu DS 260 yêu cầu các thông tin sau từ mỗi người nộp đơn:

 • Số trường hợp NVC của họ.
 • Số ID hóa đơn của họ.
 • Thông tin cá nhân.
 • Passport
 • Địa chỉ hiện tại.
 • Tài khoản truyền thông xã hội được sử dụng bởi người nộp đơn.
 • Thông tin gia đình như thông tin chi tiết về cha mẹ, vợ/chồng và con cái.
 • Thông tin du lịch Mỹ trước đây.
 • Quá trình làm việc/giáo dục/đào tạo.
 • Thông tin bảo mật và cơ bản bao gồm:
  • Thông tin y tế/sức khỏe.
  • Lịch sử tội phạm.
  • Vi phạm luật nhập cư.

Các thông tin trên phải được nộp bằng tiếng Anh.

Xử lý và phỏng vấn Lãnh sự

Sau khi đơn đăng ký đã được xử lý, nhân viên nhập cư sẽ gửi một lịch hẹn phỏng vấn cho người nộp đơn, trong đó thiết lập ngày và giờ cho cuộc phỏng vấn xin thị thực tại một trong các cơ quan chính phủ có liên quan: đại sứ quán hoặc văn phòng lãnh sự Mỹ.

Cuộc phỏng vấn xin thị thực
Cuộc phỏng vấn xin thị thực

Một viên chức lãnh sự sẽ xác định xem người nộp đơn có đủ điều kiện để được cấp thị thực nhập cư hay không. Quét dấu vân tay kỹ thuật số được thực hiện tại cuộc phỏng vấn.

Quy trình EB-5

Dòng thời gian sau đây tóm tắt các bước trong quy trình EB-5 mà nhà đầu tư EB-5 phải thực hiện.

 • Chọn một dự án EB-5 đủ điều kiện .
 • Đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào dự án nếu nó nằm trong khu vực TEA hoặc 1.050.000 USD nếu nó nằm ngoài khu vực TEA.
 • Nếu đầu tư theo mô hình đầu tư trực tiếp, hãy gửi mẫu I-526 cho USCIS hoặc nếu đầu tư thông qua một trung tâm khu vực, hãy gửi mẫu I-526E.
 • Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và từng thành viên trong gia đình nộp Mẫu DS-260.
 • Một viên chức nhập cư sẽ sắp xếp ngày giờ để phỏng vấn (những) người nộp đơn, nếu họ sống bên ngoài Mỹ.
 • Việc chấp thuận DS-260 dẫn đến việc cấp thị thực nhập cư EB5 (Thẻ xanh có điều kiện), cho phép người nộp đơn sống và làm việc tại Mỹ. Nó có giá trị trong thời hạn hai năm.
 • Trước khi thị thực EB-5 hết hạn, đương đơn nộp Mẫu I-829 để yêu cầu xóa bỏ các điều kiện trên thị thực định cư EB-5.
 • Khi loại bỏ các điều kiện, người nộp đơn trở thành thường trú nhân của Mỹ và là người có Thẻ xanh.

Đầu tư định cư Mỹ EB-5 với American Plus Group

Chương trình EB-5 là một phương tiện phổ biến để có được thường trú nhân tại Mỹ cho người nước ngoài và gia đình của họ. Để tìm hiểu thêm về chương trình EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi để được chuyên gia tư vấn và hỗ trợ.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.