CMB Nhóm 81: Inland Empire Industrial

CMB Nhóm 81: Inland Empire Industrial chính thức mở đăng ký 85 suất đầu tư EB-5.

Cơ hội đầu tư EB-5 mới nhất của Trung Tâm Vùng CMB là Group 81 – Inland Empire Industrial, hiện đã mở để đăng ký. Dự án liên quan đến việc phát triển và xây dựng ba cơ sở kho bãi hậu cần ở Nam California.

Tập đoàn Phát triển Hillwood sẽ đóng vai trò là bên vay và nhà phát triển dự án cho các dự án của Group 81. Trong thập kỷ qua, Trung Tâm Vùng CMB và Tập đoàn Hillwood đã xây dựng mối quan hệ Trung tâm Vùng và Nhà phát triển khu vực mạnh nhất trong ngành EB-5. CMB đã hợp tác với Hillwood trên 35 quan hệ đối tác EB-5 khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

CMB Nhóm 81
CMB Nhóm 81

Vì Nhóm 81 nằm trong Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA), các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư sẽ đủ điều kiện để tiếp cận thị thực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao được phân bổ theo Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (RIA).

Điều này cũng sẽ cho phép rút ngắn thời gian chờ cấp thị thực cho các nhà đầu tư đến từ các quốc gia tồn đọng. Các nhà đầu tư tiềm năng cần sớm thảo luận về cơ hội đầu tư này với đại diện của CMB tại Việt Nam là  American Plus Group, Luật sư di trú và hành động ngay bây giờ.

Thành công đã được chứng minh
Thành công đã được chứng minh

Chúng tôi đã thấy nhu cầu tăng vọt trong vài tháng qua vì các trung tâm vùng EB-5 hiện có thể chấp nhận các nhà đầu tư tham gia vào quan hệ đối tác đầu tư EB-5. Nhóm 78 của CMB là cơ hội đầu tiên trong số bốn cơ hội EB-5 mà American Plus Group đã giới thiệu vào năm 2022 đến nhà đầu tư tại Việt Nam.

Nhóm 78 đã mở ngay sau khi chương trình EB-5 được ủy quyền lại vào tháng 6 năm 2022 và đã nhanh chóng được các nhà đầu tư trên thế giới đăng ký bao gồm nhà đầu tư đến từ Việt Nam. Đợt chào bán thứ hai của chúng tôi, Nhóm 82, sắp hết nhận đăng ký và dự kiến sắp tới đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm Nhóm dự án số 83 đến các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trung Tâm Vùng CMB là một trong những đối tác EB-5 chính của American Plus Group, đã vinh dự đã hỗ trợ hơn 5.800 nhà đầu tư nhập cư từ hơn 100 quốc gia lựa chọn làm nhà đầu tư theo chương trình EB-5 của chính phủ Hoa Kỳ. Nhóm phát triển dự án của CMB luôn nỗ lực làm việc để hoàn thiện các cơ hội EB-5 tiếp theo và American Plus Group hy vọng sẽ sớm giới thiệu những cơ hội đó đến các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trung Tâm Vùng CMB là đối tác nhiều năm của APG
Trung Tâm Vùng CMB là đối tác nhiều năm của APG

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.