Top 6 Câu Hỏi Cần Thiết Khi Thực Hiện Đầu Tư EB-5

Đầu tư định cư EB-5

Thị thực nhà đầu tư EB-5 là một trong những con đường trực tiếp nhất để có được Thẻ xanh Mỹ cho bản thân và gia đình bạn. Với những yêu cầu đơn giản và một số lợi ích nhập cư mới, việc nhận Thẻ xanh EB-5 giờ đây dễ tiếp cận và nhanh hơn trước. Tuy nhiên, đầu tư vào dự án EB-5 có hai rủi ro riêng biệt, đó là rủi ro nhập cư và tài chính.

  • Việc chỉ thực hiện đầu tư EB-5 không đảm bảo rằng bạn và gia đình sẽ nhận được Thẻ xanh Mỹ. Đúng hơn, USCIS yêu cầu nguồn vốn EB-5 được sử dụng để tạo ra ít nhất 10 việc làm mới – yêu cầu chính để nhập cư thông qua chương trình EB-5.
  • Về rủi ro tài chính, USCIS không cho phép các nhà đầu tư EB-5 được đảm bảo hoàn trả số tiền đầu tư của họ. Đúng hơn, các nhà đầu tư EB-5 phải sẵn sàng chấp nhận cả lãi và lỗ tài chính. Điều này được gọi là yêu cầu “có nguy cơ”.

Hai yếu tố rủi ro này có nghĩa là cả lợi ích nhập cư và tài chính của bạn đều được cân bằng khi bạn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư EB-5 nào.

Uu The Lay The Xanh My Khi Dau Tu Eb5 Ngay Luc Nay

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn bắt buộc phải đầu tư vào một dự án EB-5 đầy rủi ro. Trên thực tế, thông qua nghiên cứu cẩn thận, bạn có thể giảm thiểu rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính bằng cách tìm một dự án EB-5 mà rủi ro đã được giảm thiểu phần lớn nhờ giai đoạn phát triển nâng cao của dự án với nhiều việc làm EB-5 đã được tạo ra và đã được chứng minh, mô hình kinh doanh có lợi nhuận.

Dự án đã tạo ra tất cả công việc cần thiết cho các nhà đầu tư EB-5 chưa?

Như đã đề cập ở trên, tạo việc làm là yêu cầu chính để có Thẻ xanh EB-5. Trong hầu hết các dự án EB-5, việc tạo việc làm không được tính toán dựa trên số lượng nhân viên thực tế của dự án. Đúng hơn, mô hình kinh tế lượng được sử dụng để tính toán việc tạo việc làm dựa trên chi tiêu xây dựng hoặc doanh thu của dự án. Mỗi 1 triệu USD chi phí xây dựng hoặc 1 triệu USD tạo ra doanh thu sẽ được tính vào số lượng công việc đủ điều kiện EB-5 của dự án.

Lam Viec Tu Xa Co Duoc Tinh La Mot Cong Viec Tao Ra Tu Du An Eb 5

Sẽ an toàn hơn nếu chọn một dự án EB-5 sẽ tạo ra công ăn việc làm chủ yếu thông qua chi tiêu xây dựng chứ không phải tạo ra doanh thu. Doanh thu trong tương lai có thể thấp hơn đáng kể so với dự kiến ​​trong kế hoạch kinh doanh. Hơn nữa, có thể mất nhiều năm để một số loại tài sản bất động sản nhất định bắt đầu tạo ra doanh thu. Cách tính công việc này khiến nhà đầu tư EB-5 gặp nhiều rủi ro khi lựa chọn những dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng. 

Nhiều khả năng, các dự án này vẫn chưa có chi phí xây dựng hoặc tạo doanh thu đáng kể. Tất nhiên, những dự án EB-5 chưa được khởi công xây dựng thậm chí còn rủi ro hơn. Cách tốt nhất là đầu tư vào một dự án EB-5 đã tạo ra tất cả công việc cần thiết cho các nhà đầu tư EB-5. Chi tiêu hoặc doanh thu xây dựng trước đây của dự án EB-5 được thực hiện trước khi bạn đầu tư vào nó – vẫn có thể được tính vào việc hoàn thành hạn ngạch tạo việc làm. Do đó, các dự án EB-5 đang được xây dựng tốt thường là những lựa chọn an toàn hơn.

Lựa chọn Trung tâm khu vực như thế nào?

Các trung tâm khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn EB-5 và quản lý dòng vốn vào các dự án EB-5. Là các thực thể được USCIS cấp phép, các trung tâm khu vực sử dụng vốn của các nhà đầu tư EB-5 để mua cổ phần trong dự án EB-5 hoặc cho dự án vay. Bằng cách này, quỹ của nhà đầu tư có thể được dự án sử dụng để tạo việc làm.

Vì các trung tâm khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn vốn EB-5 nên việc chọn một trung tâm khu vực chất lượng là rất quan trọng. Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng trung tâm khu vực mà bạn sẽ đầu tư được USCIS chấp thuận và vẫn ở trạng thái tốt. Sau đó, hãy xem hồ sơ của họ về các dự án EB-5 trước đó. Tất cả các dự án trước đây của trung tâm khu vực có nhận được sự chấp thuận của USCIS không? Họ đã tạo được tất cả bao nhiêu việc làm cần thiết cho các nhà đầu tư EB-5 của mình?,…

Có phải tất cả các dự án này đều nhận được phê duyệt I-526 không? (Đơn I-526/I-526E là đơn đăng ký ban đầu để xin Thẻ xanh EB-5 tạm thời. Các điều kiện đối với Thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 sau đó sẽ được xóa bỏ thông qua Đơn I-829 – nếu nhà đầu tư tạo ra ít nhất 10 việc làm). Mặc dù lịch sử phê duyệt Đơn I-526 rất quan trọng nhưng các trung tâm khu vực có kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất cũng đã nhận được phê duyệt Đơn I-829.

Các trung tâm khu vực được phê duyệt Đơn I-829 đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc giúp các nhà đầu tư nhận được Thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn. Bạn cũng nên xem xét các loại dự án mà trung tâm khu vực đã tài trợ trước đây. Những dự án này có được phát triển bởi cùng một công ty với dự án bạn định đầu tư không? Chúng có thuộc cùng một loại tài sản không? Nếu các dự án thành công trước đây của trung tâm khu vực tương tự như dự án họ hiện đang cung cấp thì điều này sẽ làm tăng cơ hội thành công của bạn.

Nhà phát triển dự án có thành tích và tài chính mạnh không?

Nhà phát triển dự án chịu trách nhiệm hoàn thành dự án EB-5 và ghi lại việc tạo việc làm đủ điều kiện EB-5 cũng như dòng tiền. Kết quả tài chính của dự án cuối cùng sẽ quyết định liệu bạn có lấy lại được số tiền đầu tư của mình hay không. Vì vậy, việc chọn nhà phát triển dự án có bề dày thành tích về các dự án thành công là điều cần thiết. Hãy tìm nhà phát triển có một số dự án EB-5 đã hoàn thành, tạo ra tất cả công việc cần thiết và thành công về mặt tài chính. 

Tất nhiên, tất cả các dự án EB-5 trước đây của nhà phát triển đều phải nhận được sự chấp thuận của USCIS và phê duyệt Đơn I-526/I-829. Đừng chỉ xem xét các dự án EB-5 trước đây của nhà phát triển. Tìm hiểu xem trước đây nhà phát triển đã hoàn thành các dự án không thuộc EB-5 trong khoảng thời gian vài năm hay chưa. Trên thực tế, những nhà phát triển tốt nhất không huy động vốn EB-5 cho tất cả các dự án của họ; chỉ một số ít dự án của họ có liên quan đến vốn EB-5. Điều này cho thấy rằng nhà phát triển không phụ thuộc vào các hình thức tài trợ thay thế như vốn EB-5 và có đủ uy tín để đảm bảo nguồn tài chính từ các nguồn khác.

Dự án EB-5 có chia sẻ Báo cáo tài chính của mình không?

Điều cần thiết là phải kiểm tra báo cáo tài chính của từng dự án EB-5. Nếu một dự án từ chối chia sẻ báo cáo tài chính của mình thì đây có thể là một dấu hiệu nguy hiểm. Nó có thể cho thấy ít hoặc không có doanh thu, một khoản nợ đáng kể hoặc tổn thất đáng kể. Luôn yêu cầu xem báo cáo tài chính trước khi đầu tư vào dự án EB-5. Điều này bao gồm các báo cáo tài chính của công ty bảo lãnh cam kết hoàn trả số vốn EB-5 đã cho dự án vay.

Hai báo cáo tài chính quan trọng nhất đối với nhà đầu tư EB-5 là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bảng cân đối kế toán sẽ hiển thị tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty dự án (và, nếu có, của công ty bảo lãnh hoàn trả). Vốn chủ sở hữu là giá trị của công ty khi bạn trừ đi khoản nợ khỏi tài sản của công ty. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy doanh thu, chi phí của công ty và kết quả lợi nhuận (hoặc lỗ) hoạt động.

Dự án có đảm bảo hoàn trả EB-5 không?

Khi một trung tâm khu vực cho một dự án vay vốn EB-5, quỹ đầu tư EB-5 hoặc “doanh nghiệp thương mại mới” có thể nhận được bảo lãnh hoàn trả từ một công ty liên quan do nhà phát triển dự án EB-5 kiểm soát và đang được hưởng lợi từ EB-5. Điều này có nghĩa là công ty cung cấp bảo lãnh hoàn trả – người bảo lãnh – cam kết sẽ hoàn trả khoản vay EB-5 bằng tài sản của mình nếu công ty EB-5 vay khoản vay EB-5 không thể trả được.

Khi được cấu trúc chính xác, điều này làm tăng đáng kể sự an toàn tài chính cho khoản đầu tư EB-5 cho các nhà đầu tư. Ngay cả khi bản thân dự án không hoàn trả được khoản vay EB-5, thì một người bảo lãnh riêng sẽ có nghĩa vụ hoàn trả quỹ đầu tư EB-5. Tuy nhiên, để bảo lãnh hoàn trả thực sự có giá trị, người bảo lãnh phải có nguồn vốn tốt và độc lập 100% với quỹ đầu tư EB-5. Tài sản và vốn chủ sở hữu ròng của nó phải lớn hơn đáng kể so với giá trị của khoản vay EB-5.

Có xung đột lợi ích giữa Trung tâm khu vực EB-5 và Nhà phát triển dự án không?

Bất kỳ mối liên kết nào giữa trung tâm khu vực EB-5 và nhà phát triển dự án đều làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Nếu dự án gặp khó khăn về tài chính, trung tâm khu vực có thể không bảo vệ được các nhà đầu tư EB-5 do xung đột lợi ích. Các nhà đầu tư sẽ ít có khả năng nhận được khoản hoàn trả kịp thời cho số tiền đầu tư của mình. Giả sử một dự án EB-5 đang phát triển một tòa nhà chung cư.

Dự án đã đảm bảo một khoản vay cao cấp từ ngân hàng bên cạnh việc huy động vốn EB-5. Doanh thu cho thuê thấp hơn đáng kể so với dự kiến ​​và dự án không thể trả được khoản vay cao cấp. Trong trường hợp này, nhà phát triển dự án liên kết với trung tâm khu vực và/hoặc quỹ đầu tư EB-5. Điều này cho phép nhà phát triển trì hoãn việc hoàn trả vốn của nhà đầu tư EB-5 hoặc chuyển nhà đầu tư xuống mức ưu tiên thấp hơn trong cơ cấu vốn của dự án – cả hai điều này đều có thể là thảm họa đối với nhà đầu tư EB-5.

Tối đa hóa cơ hội thành công về tài chính và nhập cư của bạn

Mặc dù có nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá một dự án EB-5, nhưng việc nhận được câu trả lời bằng văn bản cho sáu câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ về hồ sơ rủi ro của từng dự án EB-5 .Mặc dù bạn không thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro, nhưng bạn có thể tăng đáng kể cơ hội thành công về tài chính và nhập cư. Thông qua nghiên cứu cẩn thận, bạn có thể nhận được Thẻ xanh Mỹ cho bản thân và gia đình mình – đồng thời nhận được tiền lãi kịp thời từ số vốn đầu tư của mình.

Lich Chieu Khang Di Dan Visa My 08 2023

Liên hệ American Plus Group để được tư vấn chi tiết về chương trình đầu tư EB-5 – nhận thẻ xanh vĩnh viễn ngay hôm nay.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.