Lý Do Lựa Dự Án EB-5 Jefferson Terminal Của Trung Tâm Vùng Canam

JEFFERSON TERMINAL: Tập trung vào Khách hàng là mục tiêu trên hết của chúng tôi!

Với hơn 8 năm kinh nghiệm, American Plus Group hiểu mọi khía cạnh của quy trình đầu tư Visa EB-5. Dịch vụ khách hàng của chúng tôi minh bạch và luôn làm việc để đảm bảo sự hài lòng của bạn.Chúng tôi kết hợp cùng CanAm Enterprises có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú cung cấp đến Nhà Đầu Tư thông tin chi tiết, cụ thể về các yêu cầu và thủ tục nhập cư mới nhất. Chúng tôi chuẩn bị tài liệu chứng minh cho các đơn xin thẻ xanh Hoa Kỳ có điều kiện và vĩnh viễn được Sở di trú chấp thuận. Nhóm của chúng tôi cũng giúp bạn chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn lãnh sự trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ.Trong quá trình đầu tư, chúng tôi cung cấp các báo cáo để đảm bảo sự thành công cho khoản đầu tư của gia đình bạn. Chúng bao gồm tình trạng chi tiết của dự án, thông tin về các hoạt động tài chính của người vay, cập nhật tạo việc làm và cấp thẻ xanh. Tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng để đảm bảo rằng các mục tiêu nhập cư và đầu tư của bạn được đáp ứng.

Cùng chúng tôi tìm hiểu những lý do để chọn Jefferson Terminal – một trong những Dự án đang kêu gọi vốn Nhà đầu tư EB-5 của CanAm vừa được chấp thuận Đơn I-924 từ USCIS:

CanAm cùng American Plus Group giới thiệu dự án Jefferson Terminal đến Nhà đầu tư EB-5

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.