Lợi Ích Nộp Đồng Thời Đơn I-526 Và Đơn I-485

Đơn I-485 dùng để làm gì?

Đơn I-485 để đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng cho phép các nhà đầu tư nhập cư EB-5 đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ nộp đơn xin thay đổi từ tình trạng không định cư sang tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Các chuyên gia nói rằng, việc nộp đơn đồng thời có thể là một lợi thế cho những người muốn ở lại Hoa Kỳ với tình trạng và duy trì khả năng làm việc của họ.

Việc nộp đơn đồng thời mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ trong tình trạng thị thực có mục đích kép. Mặc dù ngày ưu tiên không bị khóa khi nộp AOS, nhưng nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc nộp đồng thời trong một số trường hợp bất cứ khi nào có sự lùi lại về ngày ưu tiên.

Đơn I-485 để đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng
Đơn I-485 để đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng

Tác động tích cực của việc nộp đơn đồng thời cho các nhà đầu tư EB-5

Theo Đạo luật cải cách và liêm chính EB-5 2022 (RIA), một nhà đầu tư có thể nộp Đơn I-485 đồng thời với Đơn I-526 hoặc trước khi xét duyệt Đơn I-526, khi ngày ưu tiên hiện tại theo Bảng A (Ngày hành động cuối cùng) của bản tin thị thực hoặc USCIS đã chỉ định việc sử dụng Bảng B (Ngày tiếp nhận đơn).

Việc nộp đơn đồng thời có lợi vì nộp Đơn I-526 và I-485 cùng nhau có nghĩa là có cơ hội xin giấy phép lao động/du lịch. Ngoài ra, giấy phép này có thể được gia hạn miễn là Đơn I-485 vẫn đang chờ xử lý và có thể được xét duyệt tùy thuộc vào sự chấp thuận của Đơn I-526 và tình trạng sẵn có của thị thực.

Trước khi RIA được thông qua, rất nhiều khách hàng đã đặt câu hỏi rằng họ sẽ nhận được đặc quyền gì khi nộp đơn I-526, nhưng thực tế là không có câu trả lời thỏa đáng nhất cho những câu hỏi tương tự như thế này vì cho đến khi đơn của họ được chấp thuận, ngay cả khi họ ở Hoa Kỳ. Nói cách khác, việc nộp Đơn I-485 là có điều kiện khi Đơn I-526 của họ được chấp thuận.

RIA đã thay đổi điều đó và giờ đây những người nộp đơn xin thị thực không định cư ở Hoa Kỳ có thể nộp đồng thời 4 mẫu đơn gồm: Đơn I-526 (đơn xin thị thực EB-5), Đơn I-485 (điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân), Đơn I-131 (giấy phép đi lại hoặc giấy thông hành tạm tha trước) và Đơn I-765 (đơn xin phép làm việc).

Thời gian xử lý cho đơn Đơn I-131 và Đơn I-765 ngắn hơn đáng kể so với thời gian xét duyệt I-526. Trong khi đơn đăng ký của họ đang chờ xử lý, các nhà đầu tư giờ đây có thể làm việc và tự do đi lại, đây một lợi thế đáng kể. Họ có thể làm việc và đi du lịch trong vài tháng mà không phải đợi xét duyệt I-526 – hiện mất từ ​​​​4 đến 5 năm.

Quy trình nộp Đơn I-485 cho EB-5

Người nộp đơn phải đảm bảo rằng họ sử dụng phiên bản mới nhất của Đơn I-485 khi thực hiện nộp đơn. Đơn I-485 thường được luật sư di trú nộp cho những người nộp đơn chương trình EB-5. USCIS cung cấp một danh sách kiểm tra trên trang web của họ để hỗ trợ các tài liệu hỗ trợ.

Ngoài ra, Đơn I-485 có phí nộp đơn là 1.140 đô la và phí sinh trắc học là 85 đô la và có sẵn trên trang web của USCIS. Người nộp đơn phải có sự chấp thuận của  Đơn I-526 để nộp Đơn I-485.

Quy trình nộp Đơn I-485 cho EB-5
Quy trình nộp Đơn I-485 cho EB-5

Để tránh sự chậm trễ trong việc xét duyệt Đơn I-485, USCIS đề nghị gửi Đơn  I-693, Báo cáo Hồ sơ Kiểm tra Y tế và Tiêm chủng Nhập cư, cùng lúc với Đơn I-485 và nộp tất cả các bằng chứng ban đầu & tài liệu hỗ trợ cần thiết. USCIS cho biết việc nộp cả hai cùng một lúc có thể loại bỏ khả năng bị bắt buộc đưa ra bằng chứng (RFE) để thu thập bằng chứng và tài liệu bổ sung, điều này có thể làm trì hoãn thêm việc phê duyệt đơn.

USCIS thông báo thời gian xử lý ước tính trên trang web của họ. Thời gian xử lý có thể thay đổi từ 8 tháng đến 26 tháng. Mặc dù USCIS đang tăng số lượng các trường hợp có thể nộp trực tuyến, nhưng hiện tại không có tùy chọn cho việc nộp đơn trực tuyến. Các mẫu đơn khi nộp phải được chuyển đến đúng địa điểm, theo hướng dẫn nộp đơn của USCIS.

Để đủ điều kiện nộp đơn I-485 đồng thời với đơn I-526, nhà đầu tư phải có sẵn thị thực cho danh mục dự án đã chọn.

(Nguồn: eb5investors)

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.