Đầu Tư EB-5 Trực Tiếp: Chuỗi Nhà Hàng In Fretta

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP LẤY THỂ XANH thông qua việc nhượng quyền thương hiệu trong chuỗi nhà hàng IN FRETTA tại các Thành phố DALLAS – HOUSTON – AUSTIN…THUỘC BANG TEXAS, HOA KỲ.Mô hình kinh doanh Nhà hàng phong cách Sport Bar sẽ mang đến cho gia đình bạn tấm THẺ XANH kèm với những ưu đãi về việc nhận lại phần vốn góp ngay từ năm kinh doanh đầu tiên và cho đến khi nhà đầu tư nhận đủ số vốn đầu tư ban đầu $500,000 thì hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận mức lợi nhuận ổn định từ việc kinh doanh, phát triển của nhà hàng theo tỷ lệ 20/80. 

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.