Cập Nhật Tiến Độ Dự Án EB-5 Jefferson Terminal Tháng 02/2021

American Plus Group cập nhật tiến độ cũng như những hình ảnh mới nhất từ dự án EB-5 JEFFERSON TERMINAL trong những tháng đầu năm 2021. Tính tới thời điểm hiện tại, đường ống và bể chứa đã hoàn thành. Các công việc trên hệ thống cải tạo đường sắt đạt tiến độ 90%, và sẽ hoàn thành vào tháng tới.Hiện tại, JEFFERSON TERMINAL đã hoàn tất gọi vốn giai đoạn 1 trị giá 26,1 triệu USD. Dự án dự kiến sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đầu tư EB-5 tới tháng 7/2021, và có thể tiếp tục sau đó nữa.Trung tâm vùng CanAm đã chuyển vào dự án khoản vốn EB-5 đầu tiên của hơn 30 nhà đầu tư. Ước tính đã có khoảng 120 nhà đầu tư đã tham gia đầu tư EB-5 từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2020. Đây là dự án EB-5 được các nhà đầu tư trên toàn thế giới lựa chọn đầu tư nhiều nhất trong năm vừa qua.

Các cơ sở hạ tầng được xây dựng trong năm 2019 và 2020

  • Hạ tầng bể chứa dầu thô
  • Đường ống Souther Star
  • Đường ống Cross-Channel
  • Nâng cấp bể chứa Ethanol thành bể chứa dầu thô
  • Hệ thống đường ray
  • Nối vào đường ống Paline

Hình ảnh mới nhất về dự án JEFFERSON TERMINAL:

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.