Phán Quyết Của Tòa Án Về Quy Tắc Cuối Cùng Chương Trình EB-5

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, Thẩm phán Jacqueline Scott Corley của Tòa án Quận phía Bắc California (“Tòa án”) của Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh đưa ra phán quyết tóm tắt có lợi cho Nguyên đơn về vấn đề của Trung tâm Khu vực Behring LLC V. Chad Wolf, rằng Cựu Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan đã không thực hiện đúng chức vụ của mình khi Ông ban hành Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa EB-5 và theo đó, các quy định mới của Chương trình EB-5 có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, phải được “đặt sang một bên”.Lệnh phán quyết, có hiệu lực đảo ngược mức đầu tư tối thiểu thông qua Trung Tâm Vùng từ 1,8 triệu đô la xuống mức trước đó là 1 triệu đô la và từ 900.000 đô la về mức cũ 500.000 đô la cho vùng TEA.
Một phần trong Phán quyết của Tòa án Quận phía Bắc California
Trong vòng vài giờ sau quyết định của tòa án, Công ty APG đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng, những người đang hy vọng có được cơ hội đầu tư vào một dự án đủ điều kiện EB-5 với mức 500.000 USD.Mặc dù thời hiệu có khả năng tồn tại cho đến ngày 30 tháng 6 khi chương trình Trung tâm Vùng hiện tại hết hạn, 24 đến 48 giờ tiếp theo là rất quan trọng vì phản hồi từ USCIS đang rất được mong đợi.
Lịch sử hoạt động của Trung Tâm Vùng và các mốc thời gian gia hạn. (Nguồn Blog Lucidtext)
Chúng tôi hiểu rằng khả năng các quy tắc của Chương trình EB-5 trở lại các tiêu chuẩn như trước ngày 21 tháng 11 năm 2019 mở ra nhiều câu hỏi, bao gồm khả năng áp dụng số tiền đầu tư thấp hơn, chúng tôi lưu ý rằng tác động của Lệnh Behring chưa rõ ràng ngay lập tức vì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chưa đưa ra hướng dẫn chính thức, và rất có thể Bộ an ninh nội địa (DHS) sẽ chọn kháng cáo lệnh và/hoặc tìm cách khôi phục các thay đổi của Chương trình theo cách thức đáp ứng yêu cầu của tòa án Quận.Trong khi APG chờ đợi và hy vọng rằng USCIS sẽ phản hồi với hướng dẫn kịp thời để làm sáng tỏ thêm về vấn đề này, APG khuyến nghị Quý nhà đầu tư nếu nộp đơn ngay lúc này ở mức 500.000 đô la sẽ phải chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao và số tiền đầu tư có thể bị giữ trong dự án một thời gian.Chương trình EB-5 không những cung cấp vốn cho nền kinh tế Mỹ mà còn tạo ra nhiều việc làm mang lại nhiều lợi ích trên toàn nước Mỹ.

APG sẽ cung cấp phán quyết cuối cùng của USCIS một cách chính xác, trung thực và luôn đứng về quyền lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.