Đánh Giá Tác Động Của Việc Phê Duyệt I-956F

Đối với các nhà đầu tư EB-5, việc tìm kiếm một dự án an toàn là điều quan trọng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hồ sơ của dự án (rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính) và các nhà đầu tư EB-5 khó có thể xác định điều gì quan trọng nhất và điều gì ít quan trọng hơn. Một số dự án EB-5 trên thị trường hiện nay cho rằng chúng có “rủi ro thấp hơn” vì chúng đã được phê duyệt Đơn I-956F. Điều này có chính xác không? Việc phê duyệt Đơn I-956F có ý nghĩa gì đối với rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính của dự án EB-5?

Đơn I-956F là gì?

Đơn I-956F là mẫu đơn quan trọng đối với các dự án EB-5. Trước khi các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526E, trung tâm khu vực của dự án phải nộp mẫu đơn này. I-956F đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho dự án EB-5 minh bạch và có trách nhiệm. I-956F cung cấp thông tin chi tiết về dự án như vị trí, số tiền đầu tư dự kiến, tính chất rủi ro của khoản đầu tư và tạo việc làm.

Đơn I-956F cũng yêu cầu nhà tài trợ EB-5 của dự án cung cấp thông tin chi tiết về những người có quyền kiểm soát quỹ đầu tư EB-5. Nhà tài trợ dự án cung cấp những chi tiết này thông qua Đơn I-956H. Đơn I-956F và các Đơn I-956H liên quan được USCIS sử dụng để đảm bảo dự án tuân thủ các quy tắc EB-5.

Việc phê duyệt I-956F có tác động gì đến rủi ro nhập cư?

phê duyệt I-956F có tác động gì
Phê duyệt I-956F có tác động gì

Phê duyệt I-956F có nghĩa là USCIS thấy rằng dự án đã tuân thủ các quy định của chương trình EB-5. Việc phê duyệt hình thức này không có nghĩa là dự án sẽ thành công. Ngay cả khi đơn I-956F của dự án được chấp thuận, các nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể bị từ chối Thẻ Xanh (rủi ro nhập cư) và/hoặc mất tiền (rủi ro tài chính). Kiến nghị của nhà đầu tư EB-5 có thể bị từ chối vì nhiều lý do. 

USCIS có thể từ chối đơn thỉnh cầu ban đầu của nhà đầu tư về Thẻ xanh tạm thời dựa trên nguồn vốn của nhà đầu tư. Dự án có thể không tạo đủ việc làm cho các nhà đầu tư EB-5, điều này sẽ dẫn đến việc USCIS từ chối đơn yêu cầu cấp Thẻ xanh vĩnh viễn của nhà đầu tư. Phê duyệt đơn I-956F giải quyết một trong nhiều yếu tố rủi ro nhưng không loại bỏ rủi ro nhập cư. Điều đó nói lên rằng, việc có đơn I-956F được phê duyệt là điều cần thiết để có được sự chấp thuận cuối cùng cho đơn I-526E của mỗi nhà đầu tư.

Những yếu tố nào quan trọng hơn việc phê duyệt I-956F?

Phê duyệt I-956F có nghĩa là USCIS thấy rằng dự án đã tuân thủ các quy định của chương trình EB-5
Phê duyệt I-956F có nghĩa là USCIS thấy rằng dự án đã tuân thủ các quy định của chương trình EB-5

Các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với 2 loại rủi ro: rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư. Việc có I-956F được phê duyệt không thực sự ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của dự án. Phê duyệt I-956F có nghĩa là USCIS đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh, khu vực việc làm mục tiêu (TEA), báo cáo kinh tế và biên bản chào bán bí mật.

Một số rủi ro nhập cư quan trọng khác không được giải quyết bằng phê duyệt I-956F:

Nhà tài trợ dự án có kinh nghiệm

Việc đầu tư sẽ rủi ro hơn nhiều nếu trung tâm khu vực của dự án có kinh nghiệm hạn chế với chương trình EB-5. Không có hồ sơ theo dõi để dựa vào, các nhà đầu tư chỉ có thể hy vọng rằng trung tâm khu vực sẽ hoàn thành nhiệm vụ giám sát và tuân thủ theo đúng luật EB-5. Một dự án như vậy sẽ rủi ro hơn nhiều so với một dự án có nhà tài trợ nhiều kinh nghiệm EB-5 đáng kể.

Trong trường hợp này, việc có I-956F được phê duyệt sẽ mang lại mức độ đảm bảo rằng dự án đáp ứng các tiêu chí EB-5 cơ bản. Tuy nhiên, ngay cả khi I-956F được chấp thuận, việc thiếu kinh nghiệm của nhà tài trợ vẫn đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư EB-5. Trung tâm khu vực phải tiếp tục thực hiện vai trò tuân thủ và giám sát đối với toàn bộ quy trình EB-5.

Luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm

Để giảm rủi ro nhập cư, nhà đầu tư EB-5 nên thuê một luật sư hiểu rõ về chương trình thị thực EB-5. Cần có một luật sư am hiểu về EB-5 để đảm bảo nguồn vốn của nhà đầu tư được ghi chép chính xác, chuẩn bị và nộp tất cả các biểu mẫu cần thiết cũng như chứng minh rằng tất cả các yêu cầu về EB-5 đã được đáp ứng.

Nguồn tài liệu quỹ hợp pháp

Nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng tiền của mình có được một cách hợp pháp. Nếu không có nguồn tài liệu quỹ thích hợp, đơn xin nhập cư của nhà đầu tư có thể bị từ chối.

Tài liệu I-829

Vào cuối giai đoạn đầu tư EB-5, nhà đầu tư phải nộp đơn I-829 để chứng minh rằng khoản đầu tư của mình hoàn toàn gặp rủi ro và nó đã tạo ra 10 việc làm đủ điều kiện. Nếu mẫu đơn này không được nộp đúng thời hạn hoặc không chứng minh được nhà đầu tư đáp ứng tất cả các yêu cầu EB-5, nhà đầu tư sẽ mất Thẻ xanh tạm thời của mình.

Chỉ định khu vực việc làm mục tiêu

Hầu hết các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện ở TEA. Số tiền đầu tư EB-5 tiêu chuẩn là 1.050.000 USD, nhưng ở TEA, số tiền này giảm xuống còn 800.000 USD. Cuối cùng, tình trạng TEA được xác định bởi USCIS. Nếu một nhà đầu tư EB-5 đầu tư 800.000 USD vì nghĩ rằng dự án nằm trong TEA nhưng thực tế không phải vậy, đơn xin nhập cư của nhà đầu tư sẽ bị từ chối.

Tạo đủ việc làm

Sự thành công của khoản đầu tư EB-5 phụ thuộc vào việc tạo ra 10 công việc đủ điều kiện. Nếu nhà đầu tư không thể chứng minh rằng khoản đầu tư của mình đã tạo đủ việc làm, USCIS sẽ không chấp thuận đơn I-829 của họ.

Vốn hoàn toàn chịu rủi ro trong thời gian thường trú có điều kiện

Khoản đầu tư EB-5 phải chịu rủi ro – có nghĩa là khoản đầu tư đó được đầu tư vào một dự án và có thể bị lỗ hoặc lãi. Nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư hoàn toàn gặp rủi ro trong suốt hai năm họ có Thẻ xanh có điều kiện. Nếu nhà đầu tư không chứng minh được điều này, USCIS có thể từ chối đơn I-829 của họ.

Số tiền được sử dụng như được mô tả trong Đơn I-526E

Tiền của nhà đầu tư EB-5 cần được sử dụng theo cách được mô tả trong đơn xin nhập cư EB-5 ban đầu của họ. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào giữa đơn I-526E và I-829 có thể dẫn đến việc nhà đầu tư không nhận được Thẻ Xanh hoặc mất Thẻ Xanh nếu đã nhận được trước đó.

Bạn nên hỏi những câu hỏi nào để đánh giá rủi ro nhập cư của dự án?

Đánh giá rủi ro nhập cư của dự án
Đánh giá rủi ro nhập cư của dự án

Mỗi dự án EB-5 đều có hồ sơ rủi ro riêng dựa trên một số yếu tố. Việc phê duyệt I-956F giải quyết một số vấn đề, nhưng không phải tất cả, các vấn đề về rủi ro nhập cư. Để đánh giá rủi ro nhập cư của dự án, bạn cần hỏi một số câu hỏi chính về dự án và các thực thể liên quan.

Nhà phát triển có thành tích hoàn thành dự án và tạo việc làm không?

  • Câu trả lời hay nhất: Nhà phát triển dự án có thành tích lâu dài về việc hoàn thành dự án thành công. Họ có kinh nghiệm với chương trình EB-5 và luôn tạo đủ việc làm cho các nhà đầu tư EB-5 của mình.

Quỹ đầu tư EB-5 có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo quỹ sẽ vẫn gặp rủi ro không?

  • Câu trả lời hay nhất : Khoản đầu tư EB-5 được cấu trúc để đảm bảo rằng quỹ của nhà đầu tư sẽ vẫn gặp rủi ro trong suốt thời gian hai năm cư trú có điều kiện của mỗi nhà đầu tư.

Vị trí của dự án đã được đánh giá bởi một nhà kinh tế EB-5 có kinh nghiệm để xác định tính đủ điều kiện của TEA chưa?

  • Câu trả lời hay nhất : Một nhà kinh tế EB-5 có kinh nghiệm đã cung cấp tài liệu rõ ràng rằng dự án nằm trong TEA.

Nhà tài trợ trung tâm khu vực EB-5 của dự án có lịch sử thành công với USCIS không?

  • Câu trả lời hay nhất : Nhà tài trợ EB-5 có thành tích đã được chứng minh là cung cấp cho nhà đầu tư tất cả các tài liệu cần thiết để nộp Mẫu I-829. Nhà tài trợ có kinh nghiệm xây dựng các dự án EB-5. Nó đã được phê duyệt cho tất cả các dự án trước đó và có I-956F đang chờ xử lý hoặc được phê duyệt cho dự án.

Nhận sự trợ giúp chuyên nghiệp mà bạn cần

American Plus Group khuyến khích bạn tránh các dự án có rủi ro cao khi có các lựa chọn rủi ro thấp hơn. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là thuê cố vấn nhập cư có năng lực và các cố vấn khác nếu cần. Những chuyên gia này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Để biết thêm thông tin về các dự án EB-5 an toàn và đội ngũ tư vấn dày dặn kinh nghiệm, liên hệ American Plus Group ngay hôm nay

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.