Côta Vera Đủ Điều Kiện Trở Thành Dự Án Thuộc Vùng Tea

Gần đây, HomeFed đã cập nhật báo cáo Phân tích TEA về bằng chứng điều tra dân số 133.17 ở Hạt San Diego, CA, nơi có dự án Cota Vera, đáp ứng đủ điều kiện trở thành TEA khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao dựa trên Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.

Báo cáo Phân tích TEA được thực hiện bởi Impact DataSource, là một công ty tư vấn kinh tế có trụ sở tại Austin, Texas chuyên về phân tích tác động kinh tế và tài chính. Impact DataSource là công ty hàng đầu trong ngành EB-5. Từ năm 2011, họ đã hoàn thành hơn 450 nghiên cứu toàn diện về tác động kinh tế EB-5 và hỗ trợ các Trung tâm Khu vực đạt được vô số chứng nhận TEA.Trong Báo cáo Phân tích, Impact DataSource đã tính toán tỷ lệ thất nghiệp bằng cách sử dụng hai phương pháp khác nhau để xác định tính đủ điều kiện của dự án TEA. Impact DataSource đã kết luận rằng Khu vực điều tra dân số 133.17 ở Quận San Diego, CA, đủ điều kiện là một TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao bằng cách sử dụng dữ liệu lực lượng lao động gần đây nhất có sẵn từ ACS và dữ liệu năm dương lịch từ BLS LAUS kể từ ngày phân tích. [Lưu ý rằng cả dữ liệu ACS và dữ liệu BLS đều được USCIS coi là “dữ liệu đáng tin cậy và có thể kiểm chứng”.]Do đó, dự án Cota Vera đủ điều kiện để trở thành dự án thuộc vùng TEA khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao theo Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.Các nhà đầu tư EB-5 quan tâm đến dự án CÔTA VERA, vui lòng liên hệ Hotline 091 390 4477 – 094 806 4444 để được cung cấp chi tiết Báo cáo phân tích TEA của CÔTA VERA.

CÔTA VERA: 15 suất đầu tư cuối cùng

Với sự thành công đã được kiểm chứng, Dự án CÔTA VERA được đánh giá là một dự án EB-5 nổi bật nhất trên thị trường hiện nay. Hiện dự án tiếp tục kêu gọi vốn EB-5 với 15 suất đầu tư cuối cùng. American Plus Group vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào dự án trên với mục tiêu nhận Thẻ Xanh và định cư lâu dài tại Mỹ.

Điểm nổi bật của dự án CÔTA VERA:

  • Dự án có tỷ lệ vốn cao nhất (trong lịch sử EB-5) vốn của nhà phát triển và nhà xây dựng: 81%
  • Không có khoản vay ngân hàng cấp cao, Nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận thế chấp tài sản đảm bảo ưu tiên trên chủ quyền đất khác của Tập đoàn
  • HomeFed tại Otay Ranch
  • Nguồn vốn xây dựng được chuẩn bị đầy đủ, nguồn vốn EB-5 đang được sử dụng để thay thế khoản vay cầu nối (tức là, việc xây dựng sẽ được đảm bảo hoàn thành và việc làm sẽ được tạo ra dù có hoặc không có vốn EB-5)
  • Công tác xây dựng đang được triển khai tốt, việc làm được tạo ra khoảng 70%
  • 100% nhà được mở bán, ước tính dòng tiền thanh khoản trong 5 năm tăng gấp 3-4 lần vốn vay EB-5
  • Cơ cấu đảm bảo I-526

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.