6 Câu Hỏi Về Trung Tâm Khu Vực Nhà Đầu Tư EB-5 Cần Quan Tâm

Chương trình đầu tư nhập cư EB-5 cung cấp cho công dân nước ngoài có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 đến từ khắp nơi trên thế giới và đến từ nhiều nguồn gốc và tầng lớp xã hội khác nhau, do đó, một giải pháp phù hợp với tất cả không đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người. May mắn thay, chương trình EB-5 cung cấp một mức độ linh hoạt cho những người đang cân nhắc đầu tư EB-5. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp mới (NCE) hoặc đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm khu vực EB-5 .Tại American Plus Group (APG), chúng tôi thường chia sẻ đến các nhà đầu tư những thông tin có số liệu đầy đủ để nhà đầu tư có thể đánh giá xem các trung tâm khu vực EB-5 này có đáp ứng được những mong đợi trong quá trình đầu tư hay không?Các nhà đầu tư nên tìm hiểu, đặt ra các câu hỏi sau đối với một Trung Tâm Khu vực:
Các Trung tâm khu vực đang tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 30/6/2021. Tuy nhiên theo đánh giá từ các VP Luật sư di trú, Trung tâm khu vực sẽ sớm được khôi phục hoạt động ủy quyền này từ Quốc Hội.

1. Tính an toàn và đảm bảo:

– Đã có bao nhiêu nhà đầu tư EB-5 nhận được chấp thuận đơn I-526?– Đã có nhà đầu tư EB-5 nào bị từ chối đơn I-526? Nếu có, vì những lý do gì?– Đã có bao nhiêu nhà đầu tư EB-5 nhận được chấp thuận đơn I-829?– Đã có nhà đầu tư EB-5 nào bị từ chối đơn I-829? Nếu có, vì những lý do gì?– Đã có hợp danh EB-5 nào hoàn vốn đầu tư gốc thành công cho các nhà đầu tư EB-5? Nếu có, hoàn được bao nhiêu hợp danh?– Các số liệu thống kê về thành tích (Chấp thuận đơn I-526, chấp thuận đơn I-829, hoàn vốn đầu tư gốc) có được kiểm toán chuyên nghiệp và độc lập hay không ?

2. Tạo việc làm:

– Phương thức nào được sử dụng để tính toán việc làm được tạo?– Việc làm được tạo ra là việc làm trực tiếp, gián tiếp hay kết hợp cả hai? Thời gian xây dựng dự án diễn ra trong bao lâu?– Chủ đầu tư đã cung cấp đảm bảo hoàn thành cho dự án chưa?– Việc làm được phân bổ giữa các nhà đầu tư EB-5 theo nguyên tắc nào?

3. Vận hành trung tâm vùng:

– Đội ngũ của bạn có tích cực giám sát tình hình xây dựng và phát triển dự án, các hạng mục như giám sát xây dựng, tạo việc làm, khả năng trả lãi,…– Bạn có cung cấp báo cáo thường xuyên cho các nhà đầu tư EB-5 về các vấn đề như cập nhật tiến độ dự án, báo cáo thuế K-1s và báo cáo tài khoản vốn?APG khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem lịch sử nền tảng của các nhà phát triển Dự Án để biết liệu nhà phát triển có bất kỳ kinh nghiệm nào trong dự án mà họ đang thực hiện hay không. Mặc dù một trung tâm khu vực thường đã thẩm định, đánh giá & lựa chọn các Dự Án để quản lý đầu tư, nhưng một nhà phát triển có kinh nghiệm sẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy thêm sức mạnh của dự án, giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định quan trọng này.

Quan tâm và cần hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.